Veriyi Bölerek Arama ve Eşleştirme
Önceki GNU Regex İşlevleri Sonraki
Veriyi Bölerek Arama ve Eşleştirme
re_match_2 ve re_search_2 işlevlerini kullanarak, iki ayrı dizgeye bölünmüş veriler içinde eşleştirme ve arama yapabilirsiniz.
int re_match_2
(struct re_pattern_buffer *şablon_tamponu,
 const char        *dizge1,
 const int         boyut1,
 const char        *dizge2,
 const int         boyut2,
 const int         başlangıç,
 struct re_registers   *yazmaçlar,
 const int         son)
işlev
re_match_2 işlevi iki veri dizgesi ve bunların boyutları ile eşleştiricinin eşleştirme denemesi yapmasını istemedikleriniz için bir son indisi belirtilmesi dışında re_match işlevine benzer. re_match işlevinde olduğu gibi, başarı durumunda dizgenin eşleşen karakter sayısı ile döner. başlangıç ve son argümanları belirtildiğinde ve yazmaçlar'ın içeriği kullanıldığında dizge1 ve dizge2 birleşik sayılır; re_match_2 asla boyut1 + boyut2'den daha büyük bir değerle dönmez.
int re_search_2
(struct re_pattern_buffer *şablon_tamponu,
 const char        *dizge1,
 const int         boyut1,
 const char        *dizge2,
 const int         boyut2,
 const int         başlangıç,
 const int         aralık,
 struct re_registers   *yazmaçlar,
 const int         son)
işlev
re_search işlevine benzer.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
GNU Arama İşlevi Başlangıç Hızlı Eşlemlerle Arama
Bir Linux Kitaplığı Sayfası