GNU Regex İşlevleri
Önceki Regex ile Yazılım Geliştirme Sonraki
GNU Regex İşlevleri
İçindekiler
1.1. GNU Şablon Tamponları  -  re_pattern_buffer türü.
1.2. GNU Düzenli İfadesinin Derlenmesi  -  re_compile_pattern() işlevi
1.3. GNU Eşleştirme İşlevi  -  re_match()
1.4. GNU Arama İşlevi  -  re_search() işlevi
1.5. Veriyi Bölerek Arama ve Eşleştirme  -  re_match_2() ve re_search_2()
1.6. Hızlı Eşlemlerle Arama  -  re_compile_fastmap() işlevi
1.7. GNU Çeviri Tabloları  -  translate alanı
1.8. Yazmaçların Kullanımı  -  re_registers türü ve ilgili işlevler
1.9. GNU Şablon Tamponlarının Serbest Bırakılması  -  regfree() işlevi
1.10. Bir Arama ve Değiştirme Örneği
Şayet POSIX veya Berkeley UNIX ile uyumlu olmak zorunda olmayan kodlar yazıyorsanız, bu işlevleri kullanabilirsiniz. Bunlar diğer arayüzlerden daha fazla seçeneğe sahiptirler. (Ç.N. -- Özellikle eşleşmeleri arayacağınız dizge Türkçe'ye özgü karakterler içeriyorsa, bu arayüzü kullanmak kaçınılmazdır.)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Regex ile Yazılım Geliştirme Başlangıç GNU Şablon Tamponları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası