Regex ile Yazılım Geliştirme
Önceki Regex Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki
Regex ile Yazılım Geliştirme
İçindekiler
1. GNU Regex İşlevleri
1.1. GNU Şablon Tamponları  -  re_pattern_buffer türü.
1.2. GNU Düzenli İfadesinin Derlenmesi  -  re_compile_pattern() işlevi
1.3. GNU Eşleştirme İşlevi  -  re_match()
1.4. GNU Arama İşlevi  -  re_search() işlevi
1.5. Veriyi Bölerek Arama ve Eşleştirme  -  re_match_2() ve re_search_2()
1.6. Hızlı Eşlemlerle Arama  -  re_compile_fastmap() işlevi
1.7. GNU Çeviri Tabloları  -  translate alanı
1.8. Yazmaçların Kullanımı  -  re_registers türü ve ilgili işlevler
1.9. GNU Şablon Tamponlarının Serbest Bırakılması  -  regfree() işlevi
1.10. Bir Arama ve Değiştirme Örneği
2. POSIX Regex işlevleri
2.1. POSIX Şablon Tamponları  -  regex_t türü
2.2. POSIX Düzenli İfadelerinin Derlenmesi  -  regcomp() işlevi
2.3. POSIX Eşleştirmesi  -  regexec()
2.4. Hataların Bildirilmesi  -  regerror() işlevi
2.5. Bayt Konumlarının kullanımı  -  regmatch_t türü
2.6. POSIX Şablon Tamponlarının Serbest Bırakılması  -  regfree() işlevi
3. BSD Regex İşlevleri
3.1. BSD Düzenli İfadelerinin Derlenmesi  -  re_comp() işlevi
3.2. BSD Araması  -  re_exec() işlevi
Bu bölümde Regex veri yapılarını ve işlevlerini C yazılımları içerisinde nasıl kullanacağınız açıklanmaktadır. Regex üç tane arayüze sahiptir: biri GNU için tasarlanmıştır, biri POSIX uyumludur ve öteki Berkeley UNIX uyumlu olanıdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Ne Eşleştirilir? Başlangıç GNU Regex İşlevleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası