GNU Şablon Tamponlarının Serbest Bırakılması
Önceki GNU Regex İşlevleri Sonraki
GNU Şablon Tamponlarının Serbest Bırakılması
Bir şablon tamponunun alanlarına ayrılan yeri serbest bırakmak için, re_pattern_buffer türü, POSIX şablon tamponlarının türü olan regex_t türü ile eşdeğerde olduğundan, POSIX Şablon Tamponlarının Serbest Bırakılması bölümünde anlatılan posix işlevini kullanabilirsiniz. Bir şablon tamponu serbest bıraktıktan sonra, bir düzenli ifadeyi eşleme veya arama işlevlerine aktarmadan önce ifadeyi tekrar derlemeniz gerekir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Yazmaçların Kullanımı Başlangıç Bir Arama ve Değiştirme Örneği
Bir Linux Kitaplığı Sayfası