POSIX Regex işlevleri
Önceki Regex ile Yazılım Geliştirme Sonraki
POSIX Regex işlevleri
İçindekiler
2.1. POSIX Şablon Tamponları  -  regex_t türü
2.2. POSIX Düzenli İfadelerinin Derlenmesi  -  regcomp() işlevi
2.3. POSIX Eşleştirmesi  -  regexec()
2.4. Hataların Bildirilmesi  -  regerror() işlevi
2.5. Bayt Konumlarının kullanımı  -  regmatch_t türü
2.6. POSIX Şablon Tamponlarının Serbest Bırakılması  -  regfree() işlevi
Şayet POSIX uyumlu kodlar yazıyorsanız, bu işlevlere ihtiyacınız olacaktır. Bunların arayüzleri POSIX taslağı 1003.2/D11.2 de tanımlanmıştır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Bir Arama ve Değiştirme Örneği Başlangıç POSIX Şablon Tamponları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası