Hataların Bildirilmesi
Önceki POSIX Regex işlevleri Sonraki
Hataların Bildirilmesi
regcomp veya regexec başarısız olursa, sıfırdan farklı bir değer olarak bir hata koduyla döner. Bu kodlar regex.h dosyasında tanımlanmıştır. Bu kodların anlamları için POSIX Düzenli İfadelerinin Derlenmesi ve POSIX Eşleştirmesi bölümlerine bakınız. Bu kodlara iişkin hata dizgelerini elde etmek için aşağıdaki işlevi kullanabilirsiniz.
int regerror
(int      hatakodu,
 const regex_t *şablon,
 char     *hata_tamponu,
 size_t     boyut)
işlev
hatakodu bir hata kodudur, şablon hatayı oluşturan şablon tamponunun adresi, hata_tamponu hata tamponu ve boyut da hata_tamponu'nun boyudur.
regerror işlevi hatakoduna karşılık olan hata dizgesinin uzunluğu (sonlandırıcı boş karakter dahil) ile döner. Ayrıca, boyut ve hata_tamponu sıfırdan farklıysa, hata_tamponu içinde sonlandırıcı boş karakter içererek, hata dizgesinin ilk boyut -1 karakteri ile döner. boyut, hata_tamponu'nun uzunluğuna eşit ya da küçük negatif olmayan bir sayı olmalıdır.
regerror işlevini hata dizgesi için ne kadar yer gerektiğini öğrenmek için boş bir hata_tamponu ve sıfır değerli boyut ile çağırabilirsiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
POSIX Eşleştirmesi Başlangıç Bayt Konumlarının kullanımı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası