Bayt Konumlarının kullanımı
Önceki POSIX Regex işlevleri Sonraki
Bayt Konumlarının kullanımı
POSIX'de regmatch_t türündeki değişkenler benzer bilgileri tutmalarına rağmen GNU'nun yazmaçları ile aynı değillerdir. POSIX'deki yazmaçlar hakkında bilgi almak için, regexec işlevine regmatch_t türünde sıfırdan farklı bir eşleşenler adresi aktarmalısınız. regmatch_t yapısı regex.h başlık dosyasında tanımlanmıştır:
typedef struct
{
  regoff_t rm_so;
  regoff_t rm_eo;
}regmatch_t;
veri türü
Eşleştirme işlevlerinin yazmaçlar içinde bilgileri nasıl sakladığını Yazmaçların Kullanımı bölümünden okurken, yazmaçlar yerine eşleşenler, yazmaçlar->start[i] yerine eşleşenler[i]->rm_so ve yazmaçlar->end[i] yerine eşleşenler[i]->rm_eo koyun.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Hataların Bildirilmesi Başlangıç POSIX Şablon Tamponlarının Serbest Bırakılması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası