HTML Etiketleri
Önceki II. Oylum - HTML'ye Giriş Sonraki
HTML Etiketleri
İçindekiler
1. <html> </html>
2. <head> </head>
3. <body> </body>
4. <title> </title>
5. <center> </center>
6. <hx> </hx> Başlık Etiketleri
7. <b> </b>, <i> </i>, <s> </s>, <u> </u>, <big> </big>, <small> </small>, <tt> </tt>
8. <sub> </sub>, <sup> </sup>
9. <hr>
10. <p> </p> ve <br>
11. <pre> </pre>
12. Tanımlama Listeleri <dl> </dl>, <dt> </dt>, <dd> </dd>
13. Diğer Listeler <ul> </ul>, <ol> </ol>, <li> </li>
14. <img>
15. <a> </a>
16. <font> </font>
17. <acronym> </acronym>
18. <meta> </meta>
19. <!-- -->
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
II. Oylum - HTML'ye Giriş Başlangıç <html> </html>
Bir Linux Kitaplığı Sayfası