<hr>
Önceki HTML Etiketleri Sonraki
<hr>
Ekrana yatay çizgi çizmek için kullanılır. Bu etiketinde <br> etiketi gibi sonlandırıcısı yoktur. Yani bu etiket bir yorum aralığı belirtmez. Bu etiket ile tanımlanabilecek üç değişik özellik vardır.
Tablo 1.4. hr etiketi içinde kullanılan kodlar
Girilecek KodGörevi
width = "genişlik"Çizilecek çizginin yatay uzunluğunu belirlemek için kullanılır.
size = "kalınlık"Çizilecek çizginin kalınlığını belirtir.
color = "renk"Çizilecek çizginin rengini belirtir.
Bu kod, sayfa genişliğinde kalın ve mavi bir çizgi
<hr width="100%" color="#0000F8" size="4">
çizer.
Bu kod, sayfa genişliğinde kalın ve mavi bir çizgi
çizer.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
<sub> </sub>, <sup> </sup> Başlangıç <p> </p> ve <br>
Bir Linux Kitaplığı Sayfası