<sub> </sub>, <sup> </sup>
Önceki HTML Etiketleri Sonraki
<sub> </sub>, <sup> </sup>
Formül ve benzeri metinleri yazarken kullanılır.
H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> <br>
E = mc<sup>2</sup>
H2SO4
E = mc2
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
<b> </b>, <i> </i>, <s> </s>, <u> </u>, <big> </big>, <small> </small>, <tt> </tt> Başlangıç <hr>
Bir Linux Kitaplığı Sayfası