<b> </b>, <i> </i>, <s> </s>, <u> </u>, <big> </big>, <small> </small>, <tt> </tt>
Önceki HTML Etiketleri Sonraki
<b> </b>, <i> </i>, <s> </s>, <u> </u>, <big> </big>, <small> </small>, <tt> </tt>
Bunlar yazı tiplerinin nasıl yorumlanacağını belirten etiketlerdir.
<b>kalın</b>, <i>eğik</i>, <s>üzeri çizili</s>, <u>altı çizili</u>,
<small>küçük</small>, <big>büyük</big>, <tt>daktilo yazısı</tt>
kalın, eğik, üstü çizili, altı çizili, küçük, büyük, daktilo yazısı
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
<hx> </hx> Başlık Etiketleri Başlangıç <sub> </sub>, <sup> </sup>
Bir Linux Kitaplığı Sayfası