<p> </p> ve <br>
Önceki HTML Etiketleri Sonraki
<p> </p> ve <br>
BR etiketinin sonlandırıcısı (</br>) yoktur, yani bir yorum aralığından söz edilemez. BR etiketi bulunduğumuz satırdan bir satır aşağı geçmek için kullanılır.
Burada bir metin var
Bir alt satıra geçtiğimi sanıyorum!
Yukarıdaki metin ekran yan yana basılacaktır. Her ne kadar kodu yazarken satır atlayarak yazmış olsak bile browser bu kodu yorumlarken arada <br> etiketi olmadığı için bu iki cümleyi yan yana basacaktır. Kodun doğru kullanımı
Burada bir metin var <br>
Bir alt satıra geçtim!
şeklinde olmalıdır.
<p> ve </p> etiketleri ise paragraf oluşturmak için kullanılır. P etiketi içinde yine body etiketinde olduğu gibi birtakım tanımlamalar yapılabilir.
Tablo 1.5. <p> etiketinin bileşenleri
Girilecek KodGörevi
align = "left"Paragrafı sola dayalı olarak yazar.
align = "right"Paragrafı sağa dayalı olarak yazar.
align = "center"Paragrafı ortalar.
align = "justify" Paragrafı sola ve sağa dayalı olarak yazabilmek için sözcüklerin ara boşluklarını değiştirir.
class = "css_etiketi" Önceden tanımlı bir CSS dosyasındaki font-size, color... gibi özellikleri paragrafa uygular.
style = "css:tanımı1;css:tanımı2;..." font-size, color... gibi css tanımlarını paragrafa uygular.
<p align="justify">
Burada bir metin var.<br>
Bir alt satıra geçtiğimi sanıyorum!   Daha önceki örneğe ek olarak
yazımı bir paragraf içinde yazıyorum.
</p>
Burada bir metin var.
Bir alt satıra geçtiğimi sanıyorum! Daha önceki örneğe ek olarak yazımı bir paragraf içinde yazıyorum.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
<hr> Başlangıç <pre> </pre>
Bir Linux Kitaplığı Sayfası