<pre> </pre>
Önceki HTML Etiketleri Sonraki
<pre> </pre>
Bir kod parçası, bir konsol ekranı alıntısı ya da bir ascii-art gibi içindeki boşlukların korunmasını gerektiren metinleri görüntülemek için kullanılır. Web istemciniz, tüm diğer etiketler için yorum aralığındaki fazladan boşluklarını gözardı ederek metni sarmaladığı halde <PRE> etiketinin yorum aralığındaki metnin boşluklarını olduğu gibi görüntüler.
<pre>
switch($i){
 case "2":
   echo "Değeri 2";
   break;
 case "3":
   echo "Değeri 3";
   break;
 default:
   echo "Değeri bilinmiyor";
   break;
}
</pre>
Yukarıdaki kodun istemcinizdeki görüntüsü aşağıdakine benzer olacaktır.
switch($i){
  case "2":
     echo "Değeri 2";
     break;
  case "3":
     echo "Değeri 3";
     break;
  default:
     echo "Değeri bilinmiyor";
     break;
}
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
<p> </p> ve <br> Başlangıç Tanımlama Listeleri <dl> </dl>, <dt> </dt>, <dd> </dd>
Bir Linux Kitaplığı Sayfası