Tanımlama Listeleri <dl> </dl>, <dt> </dt>, <dd> </dd>
Önceki HTML Etiketleri Sonraki
Tanımlama Listeleri <dl> </dl>, <dt> </dt>, <dd> </dd>
Terimler ve açıklamalarını içeren listeler oluşturmakta kullanılırlar. Bir uygulamanın komut satırı seçeneklerini listelemek ve altlarında açıklamalarını vermek için kullanışlıdır.
<dt> ve <dd> etiketleri <dl> etiketinin yorum aralığı içinde kullanılır. <dt> etiketi terim, <dd> etiketi ise açıklaması için kullanılır. Bir örnekle kullanımı daha kolay anlaşılacaktır.
<dl>
  <dt>align = "left"</dt>
  <dd>Paragrafı sola dayalı olarak yazar.</dd>

  <dt>align = "right"</dt>
  <dd>Paragrafı sağa dayalı olarak yazar.</dd>
</dl>
Yukarıdaki kodun istemcinizdeki görüntüsü aşağıdakine benzer olacaktır.
align = "left"
Paragrafı sola dayalı olarak yazar.
align = "right"
Paragrafı sağa dayalı olarak yazar.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
<pre> </pre> Başlangıç Diğer Listeler <ul> </ul>, <ol> </ol>, <li> </li>
Bir Linux Kitaplığı Sayfası