Diğer Listeler <ul> </ul>, <ol> </ol>, <li> </li>
Önceki HTML Etiketleri Sonraki
Diğer Listeler <ul> </ul>, <ol> </ol>, <li> </li>
Yukarıdaki bölümde anlatılan tanımlama listesinden başka iki tür liste daha vardır. <ol> etiketi kullanılarak oluşturulan listeler sıralı listelerdir. Sıralama sayısal, alfabetik ya da romen rakamları ile yapılabilir. <ul> etiketi ile oluşturulan listelerde ise sıralama elemanı bir grafik semboldür. <li> etiketi bu etiketlerin yorum aralığında kullanılarak liste öğeleri verilir.
Bu etiketlerle kullanılabilecek yardımcı kodları aşağıdaki tabloda belirttim.
Tablo 1.6. Liste kullanımı için yardımcı kodlar
Girilecek KodGörevi
type = "listeleme türü" Bu alanda belirtilebilecek değerleri aşağıda bir tablo halinde verdim.
start = "değer" Sadece <ol> etiketi içindir. Sıralama elemanının başlangıç değerini belirtmekte kullanılır.
value = "değer" Sadece <li> etiketi içindir. Yorum aralığındaki liste öğesinin numarasını belirtmek amacıyla kullanılır. start = "değer" parametresi ile belirtilen değer, sayısal olmasa bile burada sayısal bir "değer" belirtilebilir.
Sıralamasız liste (<ul>) türü değerleri:
Sıralamasız listlerde liste öğelerini belirtmek için 3 sembol ismi kullanılır:
 1. disc - İçi dolu bir daire görüntüler
 2. circle - İçi boş bir daire görüntüler
 3. square - İçi dolu ya da boş bir kare görüntüler
Tablo 1.7. Sıralı liste (<ol>) türü değerleri
TürüSıralama
1 Onluk tabanda numaralama (1,2,3,4,...)
i Küçük rakamlarla romen sayıları (i,ii,iii,iv,...)
I Büyük rakamlarla romen sayıları (I,II,III,IV,...)
a Küçük harflerle alfabetik (a,b,c,...)
A Büyük harflerle alfabetik (A,B,C,...)
Örnek:
<ol type="i">
 <li> Birinci öğe...</li>
 <li> İkinci öğe ...
   <ul type="square">
    <li>İkinci öğenin bir öğesi...
    <li>İkinci öğenin başka bir öğesi...
   </ul>
 </li>
 <li> Üçüncü öğe...</li>
</ol>
Yukarıdaki kodun istemcinizdeki görüntüsü aşağıdakine benzer olacaktır.
 1. Birinci öğe...
 2. İkinci öğe ...
  • İkinci öğenin bir öğesi...
  • İkinci öğenin başka bir öğesi...
 3. Üçüncü öğe...
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Tanımlama Listeleri <dl> </dl>, <dt> </dt>, <dd> </dd> Başlangıç <img>
Bir Linux Kitaplığı Sayfası