<!-- -->
Önceki HTML Etiketleri Sonraki
<!-- -->
Bu etiket yorum aralığı olarak kullanılır. Bu kodun kullanım amacı HTML kodunun içine kullanıcıya görünmeyen açıklamalar yerleştirmektir. (İlk etapta işimize yaramasa bile tablo ve frame kullanarak hazırlanan karışık HTML dosyalarında çok yardımcı olacaktır.)
<!-- Burası bir yorum aralığı ve bu kısım sayfada görünmez!!!! -->
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
<meta> </meta> Başlangıç Basit Bir HTML Dosyası Örneği
Bir Linux Kitaplığı Sayfası