<head> </head>
Önceki HTML Etiketleri Sonraki
<head> </head>
Yorum alanında sayfamız hakkında bilgilerin bulunduğu bir etikettir. Örneğin sayfamızın başlık bilgisinin bulunduğu TITLE etiketi ya da arama motorlarına bilgi sağlamak için oluşturulan META etiketi bu etiketin yorum alanında tanımlanır.
<html>
 <head>
  <title>.....</title>
 </head>
 <body>
  ....
  body etiketinin içeriği
  ....
 </body>
</html>
Yorum alanında kullanılabilecek etiketler: SCRIPT, STYLE, META, LINK, OBJECT, TITLE, BASE
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
<html> </html> Başlangıç <body> </body>
Bir Linux Kitaplığı Sayfası