<body> </body>
Önceki HTML Etiketleri Sonraki
<body> </body>
HTML dosyamız içindeki en geniş içerikli etiket budur. Ziyaretçiye görünen herşey bu etiketin yorum alanında tanımlanır. Ayrıca bu etiket içinde kullanılan bileşenlerle de sayfamızın bazı temel özelliklerini belirtebiliriz.
Tablo 1.1. Body etiketinin bileşenleri
Girilecek KodGörevi
text = “renk” Sayfanızdaki yazıların rengine renk ile belirtilen değeri verir.
link = “renk” Sayfanızdaki bağların rengine renk ile belirtilen değeri verir.
vlink = “renk” Sayfanızdaki ziyaret edilmiş bağların rengine renk ile belirtilen değeri verir.
alink = “renk” Sayfanızdaki aktif bağların rengine renk ile belirtilen değeri verir.
bgcolor = “renk” Sayfanızın arka plan rengine renk ile tanımlı değeri verir.
background = “resim_dosyası” Eğer arka planda sade bir renk değil de bir resim kullanmak istiyorsanız, resim_dosyası kullanacağınız resmin adını temsil eder.
topmargin = “değer” Sayfamızda kullanacağımız bileşenlerin istemci penceresinin üst kenarına olan uzaklığını belirler.
leftmargin = “değer” Sayfamızda kullanacağımız bileşenlerin istemci penceresinin sol kenarına olan uzaklığını belirler.
rightmargin = “değer” Sayfamızda kullanacağımız bileşenlerin istemci penceresinin sağ kenarına olan uzaklığını belirler.
onload = “betik” Sayfa yüklenirken çalıştırılacak javascript betiğini belirler.
onunload = “betik” Başka bir sayfaya geçerken çalıştırılacak javascript betiğini belirler.
Yukarıdaki tabloda kullandığım renk değeri HTML içinde kullanılan renk kodlarını temsil etmektedir. Altı basamaktan oluşan bu renk kodları ana renkler olan mavi, sarı ve kırmızının kullanılan renkteki tonuna göre onaltılık tabanda sayılarla istediğimiz rengi elde edebiliriz.
Renk kodları hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse kodlar ikişer basamaklı üç bölümden oluşur. Aşağıdaki tablo bu konu hakkında kafanızda oluşan soru işaretlerinin silinmesinde size yardımcı olacaktır.
Tablo 1.2. Renk Kodlarının Yapısı
KırmızıYeşilMavi
00...FF00...FF00...FF
2. Satırda ifade ettiğim aralıklara değişik değerler (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F) vererek rengi oluşturmamız mümkündür. Kod kullanmanın yanı sıra renkleri doğrudan İngilizce adlarını yazarak da kullanabiliriz. Örneğin beyazın kodu olan #FFFFFF yerine white yazmamızda sonucu değiştirmeyecektir.
Tablo 1.3. Bazı Renkler ve Kodları
Renk AdıKodu
black (siyah)#000000
maroon (k.kırmızı)#800000
green (k.yeşil)#008000
navy (lâcivert)#000080
purple (k.mor)#800080
teal (k.türkuaz)#008080
oliver (hâki)#808000
gray (gri)#808080
Renk AdıKodu
silver (gümüş)#C0C0C0
red (kırmızı)#FF0000
lime (yeşil)#00FF00
blue (mavi)#0000FF
magenta (mor)#FF00FF
aqua (türkuaz)#00FFFF
yellow (sarı)#FFFF00
white (beyaz)#FFFFFF
Dikkat ederseniz her renk kodu bir diyez (#) işareti ile başlıyor ve daha sonra altı basamaktan oluşan bir bölüm geliyor. Bu altı basamak içinde F yada f bulunduğu basamaktaki rengin tam olarak kullanılmasını ve sıfır (0) ise o basamaktaki rengin hiç kullanılmamasını sağlamak için kullanılır. Yine html kodlarında olduğu gibi renk kodlarında da büyük-küçük harf ayrımı yoktur. Yani #FFFFFF ve #ffffff aynı rengi yani beyazı temsil eder.
<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#808080" vlink="#eaeaea" alink="#000000">

<body text="#000000" background="../resimler/arkafon.gif">

<body bgcolor="#334455" text=”#ffffff" topmargin="0">
Yukarıdaki birinci kod satırı sayfamızın arka plan rengini beyaz, yazıları siyah, bağları ve ziyaret edilmiş bağları gri ve etkin bağları da siyah yapmak için kullanılır.
İkinci satır ise yazı rengini siyah yapmak, bulunduğumuz dizinin bir üst dizinindeki “resimler” dizininde bulunan “arkafon.gif” resmini artalan yapmak için kullanılır.
Yazdığım son satır ile de sayfamın arka fon ve yazı rengini belirliyor, sayfamın bileşenlerinin istemci penceresinin üst kenarlığına olan uzaklığı sıfırlıyorum.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
<head> </head> Başlangıç <title> </title>
Bir Linux Kitaplığı Sayfası