<html> </html>
Önceki HTML Etiketleri Sonraki
<html> </html>
Daha öncede belirttiğim gibi html kodlarının yorum aralığını başlatmak için bu etiketi kullanırız. Sayfamızın head ve body bölümleri bu etiketin yorum aralığında tanımlıdır.
1 <html>
2 <head>... head etiketinin içeriği ....</head>
3 <body>
4   ....
5   body etiketinin içeriği
6   ....
7 </body>
8 </html>
Birinci satırda <html> etiketi ile HTML sayfamıza başlıyoruz. Daha sonra <head> ve <body> etiketleri <html> etiketi içerisinde tanımlanıp içerikleri yazılıyor. En son olarak da </html> etiketi ile HTML sayfamızı bitiriyoruz.
Yazdığımız html dosyasının başında bu etiketin tanımlanmaması şu an kullanılan web istemciler açısından bir sorun oluşturmayacaktır. Fakat sitenizi ziyaret eden ziyaretçi eski bir istemci kullanıyorsa bu etiketi kullanmamanız bir takım sorunlar oluşturabilir (sonsuz uzunlukta sayfa gibi). En iyisi siz her html dosyasına başlarken ve bitirirken bu etiketi kullanın.
Yorum alanında kullanılabilecek etiketler: HEAD, BODY
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
HTML Etiketleri Başlangıç <head> </head>
Bir Linux Kitaplığı Sayfası