<a> </a>
Önceki HTML Etiketleri Sonraki
<a> </a>
Bu etiketi bir adres belirterek başka sitelere, sayfalara ya da aynı sayfanın farklı bölümlerine bağ vermek veya eposta adreslerini yazmak için kullanırız. Web istemciler genellikle öntanımlı olarak bağları altı çizili ve mavi olarak görüntüler. <a> etiketinin bir yorum aralığı vardır ve çeşitli tanımlayıcı kodlar da etiket ile birlikte kullanılabilir.
Tablo 1.9. Bağ vermek için kullanılan kodlar
Girilecek KodGörevi
href = "URL" Yorum alanındaki bileşene tıklandığında yorumlanacak adres.
target = "hedef"Yorum alanındaki bileşene tıklandığında sayfanın açılacağı yer belirtilir.
name = "isim"Sayfa içi bağlantılarda başka bir bağın hedefi olacak yeri belirtmek için kullanılır.
type = "mime_türü"Hedefin içeriğini belirtmek için kullanılır.
<a href=”http://www.belgeler.org”>Linux Belgelendirme Çalışma Grubu</a>

<a href="http://www.slackware.com" target="new">Slackware Linux</a>

<a href="mailto:[email protected]">Fehmi Noyan İSİ</a>
İlkinden farklı olarak ikinci kodda “target” özelliğini kullandım. Target özelliğine “new” değerinin verilmesi ile açılacak yeni site yeni bir istemci penceresinde açılır.
Üçüncü satır belirtilen adrese eposta yollamak için kullanılır. Bağın üzerine tıklandığı zaman web istemcisinde öntanımlı olarak kayıtlı eposta istemcisi açılacaktır.
Bunların dışında resimleri de bağ olarak kullanabilme imkanımız var. Sayfamızda resimleri bağ olarak kullanabilmek için kullanmamız gereken kalıp aşağıdaki gibidir.
<a href=”http://www.belgeler.org”><img src="../images/belgeler-logo.png" border="0"></a>

<a href=”http://www.belgeler.org”><img src="../images/belgeler-logo.png" border="1"></a>
Yukarıdaki iki satır da görev olarak aynı şeyleri yaparlar. Fakat ziyaretçiye görünen bölümler arasında küçük bir fark vardır.
İlk kod satırı oluşacak bağın etrafında ikinci resimde olduğu gibi bir çerçeve oluşturmayacaktır. Kullandığımız resimli bağlarda çerçeve oluşmasını engellemek için border="0" kodunu kullanırız.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
<img> Başlangıç <font> </font>
Bir Linux Kitaplığı Sayfası