<center> </center>
Önceki HTML Etiketleri Sonraki
<center> </center>
Kendi yorum aralığında bulunan tüm etiketlerin ekran çıktılarını browser penceresine ekranı ortalayacak şekilde basar.
<center>
....
Burası etiketin yorum aralığı
.....
</center>
...
Burası center etiketinin yorum aralığının dışında
Normal şartlarda HTML sola dayalı olarak çıktı verecektir. Ama yukarıdaki gibi bir kod örneğinin çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.
Burası etiketin yorum aralığı
Burası center etiketinin yorum aralığının dışında
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
<title> </title> Başlangıç <hx> </hx> Başlık Etiketleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası