A. Exim Gerçeklenimi
Önceki Eposta Alıcısında (MX'te) Spam Engelleme Sonraki
A. Exim Gerçeklenimi
İçindekiler
1. Öngereksinimler
2. Exim Yapılandırma Dosyası
2.1. Erişim Denetim Listeleri
2.2. Yerleşikler
3. Seçenekler ve Ayarlar
4. ACL'lerin Hazırlanması - İlk Aşama
4.1. acl_connect
4.2. acl_helo
4.3. acl_mail_from
4.4. acl_rcpt_to
4.5. acl_data
5. SMTP aktarım gecikmelerinin eklenmesi
5.1. Basit yöntem
5.2. Seçimlik Gecikmeler
6. Grilisteleme Desteğinin Eklenmesi
6.1. greylistd
6.2. MySQL gerçeklenimi
7. SPF Sınamalarının Eklenmesi
7.1. Exiscan-ACL üzerinden SPF sınamaları
7.2. Mail::SPF::Query üzerinden SPF sınamaları
8. MIME ve Dosya türü Sınamalarının Eklenmesi
9. AntiVirüs Yazılımlarının Eklenmesi
10. SpamAssassin'in Eklenmesi
10.1. SpamAssassin'in Exiscan üzerinden çağrılması
10.2. SpamAssassin yapılandırması
10.3. Kullanıcı verileri ve ayarları
10.3.1. Exim'e "her teslimatı sadece bir alıcı için kabul et" demek istersek
10.3.2. SpamAssassin'e alıcının kullanıcı isminin aktarılması
10.3.3. SpamAssassin'de kullanıcı verilerinin ve ayarlarının etkinleştirilmesi
11. Zarf Gönderici İmlerinin Eklenmesi
11.1. Gönderici adresini imlemek için bir Transport oluşturmak
11.2. Giden teslimatlar için yeni bir yönlendirici oluşturmak
11.3. Gelen teslimatlar için redirect yönlendiricisi oluşturmak
11.4. İmleme Sınama ACL'si
12. Göndericisi Olmayan Postaların sadece Gerçek Kullanıcılar için Kabul Edilmesi
12.1. Alıcı posta kutuluranın sınanması
12.2. Boş göndericilerin system_aliases yönlendiricisinde sınanması
13. Yönlerdirilmiş Postaların Sınama Dışı Tutulması
14. Tamamlanmış ACL'ler
14.1. acl_connect
14.2. acl_helo
14.3. acl_mail_from
14.4. acl_rcpt_to
14.5. acl_data
Burada, bu belgede açıklanan tekniklerin ve araçların Exim Posta Aktarımcısına uyarlanması üzerinde duracağız.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sorular ve Cevaplar Başlangıç Öngereksinimler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası