SpamAssassin yapılandırması
Önceki SpamAssassin'in Eklenmesi Sonraki
SpamAssassin yapılandırması
Öntanımlı olarak, SpamAssassin raporunu ayrıntılı olarak tablo benzeri bir biçimde ya ileti gövdesine yazar ya da bir eklenti olarak iletiye ekler. Biz ise, yukarıdaki örnekte olduğu gibi X-Spam-Status: başlığına uygun kısa ve özlü bir rapor istiyoruz. Bunun olması için, aşağıdaki satırları SpamAssassin'in yapılandırma dosyasına ekleyeceğiz (/etc/spamassassin/local.cf, /etc/mail/spamassassin/local.cf, vb.):
### Rapor şablonu
clear_report_template
report "_TESTSSCORES(, )_"
Ayrıca, bir Bayes derecelendirme özelliği yerleşik olarak vardır ve öntanımlı olarak etkindir. Bunu normal olarak biz kapatacağız, çünkü kullanıcıya özel eğitilmesi gerekir, dolayısıyla SMTP sırasındaki filtreleme için kullanıma uygun değildir:
### Bayes derecelendirmesi kapalı
use_bayes 0
Bu değişikliklerin etkin olabilmesi için SpamAssassin artalan süreci olan spamd'yi yeniden başlatmalıyız.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
SpamAssassin'in Exiscan üzerinden çağrılması Başlangıç Kullanıcı verileri ve ayarları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası