Öngereksinimler
Önceki A. Exim Gerçeklenimi Sonraki
Öngereksinimler
Bu örnekler için, Exim Posta Aktarımcısına ihtiyacınız olacak, Tom Kistner'in Exiscan-ACL yamasının uygulanmış olması tercih edilmelidir. İkisi Exim+Exiscan-ACL olarak tek bir paket halinde çoğu Linux dağıtımında, hatta FreeBSD'de bulunmaktadır. Daha fazla bilgi edinmek için Exiscan-ACL ana sayfasına bakınız[42].
Son gerçeklenim örneğinin birlikte çalışabildiği ek araçlar:
  • SpamAssassin - posta içeriğini ampirik yaklaşımlardan oluşmuş çok sayıda ve oldukça karmaşık araçlarla analiz eden çok popüler bir spam filtreleme aracı.
  • greylistd - Exim ile kullanmak için bu belgenin yazarı tarafından geliştirilmiş basit bir grilisteleme çözümü.
Örnekler üzerinde başka araçlar da kullanılmıştır.


[42] Dağıtımın öntanımlı posta aktarımcısının Exim olması Debian GNU/Linux kullanıcılarının özelinde, Exim'i en çok tercih edilen posta aktarımcısı haline getirmektedir. Eğer siz de bir Debian (“Sarge” veya üstü) kullanıcısı iseniz, Exim+Exiscan-ACL'ye exim4-daemon-heavy paketini kurarak kavuşabilirsiniz:
# apt-get install exim4-daemon-heavy
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
A. Exim Gerçeklenimi Başlangıç Exim Yapılandırma Dosyası
Bir Linux Kitaplığı Sayfası