acl_rcpt_to
Önceki Tamamlanmış ACL'ler Sonraki
acl_rcpt_to
# Bu erişim denetim listesi gelen bir SMTP aktarımında RCPT
# komutu için kullanılır. Bu sınamalar alıcı adresi kabul
# ya da red edilinceye kadar sırayla yapılır.

acl_rcpt_to:

 # Posta yerel SMTP üzerinden alınmışsa (yani, TCP/IP bağlantısı
 # ile gelmiyorsa) kabul et. Bunu boş bir konak alanını
 # sınayarak yapacağız. Ayrıca, postalarını rölelediğimiz
 # konaklardan gelen postaları da kabul edeceğiz.
 #
 # Alıcı doğrulamasını burada atlıyoruz, çünkü çoğu durumda
 # istemciler kullanıcıların posta istemcileridir ve SMTP
 # hata iletileri ile ne yapacaklarını bilmezler.
 #
 accept
  hosts    = : +relay_from_hosts


 # İleti, kimlik kanıtlaması yapılan bir bağlantı üzerinden
 # geliyorsa kabul ediyoruz. Yine, bu iletiler kullanıcıların posta
 # istemcilerinden geldiklerinden alıcı doğrulaması yapmıyoruz.
 #
 accept
  authenticated = *


 # Yerel kısım @ % / | ! karakterlerinden birini içeriyorsa,
 # iletiyi reddediyoruz. Bunlar normal yerel kısımlarda çok nadir
 # görülür, çoğunlukla röleleme sınırlamalarını aşmaya çalışanlarca
 # kullanılır.
 #
 # Ayrıca, yerel kısım bir nokta ile başlıyorsa da reddediyoruz.
 # Boş bileşenler RFC 2822'de kuraldışıdır, fakat Exim bu yaygın
 # olduğundan bunlara izin verir. Buna rağmen, bir nokta ile
 # başlayan bir yerel kısım bir dosya ismi olarak kullanılmışsa
 # (örneğin, bir posta listesi), sorunlara yol açabilir.
 #
 deny
  local_parts = ^.*[@%!/|] : ^\\.


 # Eğer $acl_m0'da kayıtlı bir sebep varsa, göndericiyi 20 saniye
 # beklettikten sonra reddediyoruz.
 #
 deny
  message   = $acl_m0
  log_message = $acl_m1
  condition  = ${if and {{def:acl_m0}{def:acl_m1}} {true}}
  delay    = 20s


 # Alıcı adres bizim postalarını kabul ettiğimiz alanlardan birine
 # ait değilse, göndericiyi 20s beklettikten sonra reddediyoruz.
 #
 deny
  message   = relay not permitted
  !domains  = +local_domains : +relay_to_domains
  delay    = 20s


 # Alıcı adres bizim postalarını kabul ettiğimiz alanlardan birine
 # ait fakat geçersizse, göndericiyi beklettikten sonra reddediyoruz.
 #
 deny
  message   = unknown user
  !verify   = recipient/callout=20s,defer_ok,use_sender
  delay    = ${if def:sender_address {1m}{0s}} # Zarf göndericisi adresi boş fakat postanın birden fazla alıcısı
 # varsa, bağlantıyı kesiyoruz. Meşru teslimat durum bildirimleri
 # asla bir defada birden fazla alıcıya gönderilmez.
 #
 drop
  message   = Legitimate bounces are never sent to more than one \
          recipient.
  senders   = : [email protected]*
  condition  = $recipients_count
  delay    = 5m


 # --------------------------------------------------------------------
 # Kullanıcı verilerini ve ayarlarını (Spamassasin gibi) destekleyebilmek
 # için gelen her iletinin alıcı sayısını bir ile sınırlayalım.
 #
 # BİLGİ: Çok sayıda kullanıcınıza gönderilmiş bir postanın yerine
 #    ulaşması her alıcı için 30 dakika veya daha fazla olmak
 #    üzere katlanarak gecikecektir. Bu, özellikle zamanın kritik
 #    önemde olduğu durumlarda sorunlara yol açacaktır.
 #
 #defer
 # message   = We only accept one recipient at a time - please try later.
 # condition  = $recipients_count
 # --------------------------------------------------------------------


 # Gönderici konak alıcının ev dizinindeki ".forwarders" dosyasındaysa
 # postayı kabul edeceğiz. Geçici olarak $acl_m9 değişkenine bu dosyayı
 # atayacağız. Konak listedeyse, $acl_m0'a bir değer yerleştirip $acl_m1'i
 # temizleyeceğiz, böylece daha sonra bu postayı reddetmeyeceğiz.
 #
 accept
  domains   = +local_domains
  set acl_m9 = /home/${extract{1}{=}{${lc:$local_part}}}/.forwarders
  hosts    = ${if exists {$acl_m9}{$acl_m9}}
  set acl_m0 = accept
  set acl_m1 =


 # Gönderici konak genel akliste içindeyse postayı kabul edeceğiz.
 # Geçici olarak $acl_m9 değişkenine bu dosyayı atayacağız.
 # Konak listedeyse, $acl_m0'a bir değer yerleştirip $acl_m1'i
 # temizleyeceğiz, böylece daha sonra bu postayı reddetmeyeceğiz.
 #
 accept
  set acl_m9 = /etc/mail/whitelist-hosts
  hosts    = ${if exists {$acl_m9}{$acl_m9}}
  set acl_m0 = accept
  set acl_m1 =


 # --------------------------------------------------------------------
 # Zarf Gönderici İmlemesinin Sınanması.
 # Bu kısım öntanımlı olarak iptal edilmiştir, çünkü 'transports' ve
 # 'routers' bölümlerindeki yapılandırmanın da değiştirilmesi gerekir.
 #
 # Kendine özgü imlemesini içeriyorsa, alıcı adresini kabul ediyoruz.
 # Bu, teslimatın, daha önce bizden gönderilmiş bir postanın teslimat
 # durum bildirimi olduğunu gösterir.
 #
 #accept
 # domains   = +local_domains
 # condition  = ${if and {{match{${lc:$local_part}}{^(.*)=(.*)}}\
 #             {eq{${hash_8:${hmac{md5}{SECRET}{$1}}}}{$2}}}\
 #             {true}{false}}
 #
 # Aksi takdirde, posta boş gönderici adresli ise ama alıcı, imlemeli zarf
 # gönderici adresi şemasını seçenlerden biri ise postayı reddediyoruz.
 #
 #deny
 # message   = This address does not match a valid, signed \
 #        return path from here.\n\
 #        You are responding to a forged sender address.
 # log_message = bogus bounce.
 # senders   = : [email protected]*
 # domains   = +local_domains
 # set acl_m9 = /home/${extract{1}{=}{${lc:$local_part}}}/.return-path-sign
 # condition  = ${if exists {$acl_m9}{true}}
 # --------------------------------------------------------------------


 # --------------------------------------------------------------------
 # Eğer gönderici adresi boşsa, bir posta kutusu olmayan kullanıcılara
 # (örn, postmaster, webmaster, v.s.) gelen postayı reddediyoruz.
 # Bu kullanıcılar posta göndermezler, dolayısıyla onlara bir posta
 # (teslimat durum bildirimi) dönemez.
 #
 # BİLGİ: Bu kısım öntanımlı olarak iptal edilmiştir, çünkü uygulanacak
 #    kural yerel postanın teslimat biçimine özeldir. Bu sınamayı
 #    etkinleştirmek isterseniz, aşağıdaki kurallardan size uygun
 #    olan birini (ama sadece birini) devreye sokun.
 #
 #deny
 # message   = This address never sends outgoing mail. \
 #        You are responding to a forged sender address.
 # log_message = bogus bounce for system user <[email protected]$domain>
 # senders   = : [email protected]*
 # domains   = +local_domains
 # set acl_m9 = ${extract{1}{=}{${lc:$local_part}}}
 #
 # --- Alıcıların yerel hesapları varsa, bu iki satırı devreye alın:
 # set acl_m9 = ${extract{2}{:}{${lookup passwd {$acl_m9}{$value}}}{0}}
 # !condition = ${if and {{>={$acl_m9}{500}} {<${acl_m9}{60000}}} {true}}
 #
 # --- Posta teslimatını Cyrus yapıyorsa bu satırı devreye alın:
 # condition = ${run {/usr/sbin/mbpath -q -s user.$acl_m9} {true}}
 # -------------------------------------------------------------------- # Gönderici adresinin alanadı için varsa, SPF kayıtlarını sorgulayalım.
 # Gönderici konak bu alanadı için yetkilendirilmişse teslimatı kabul
 # yoksa red edeceğiz.
 #
 deny
  message   = [SPF] $sender_host_address is not allowed to send mail \
         from $sender_address_domain
  log_message = SPF check failed.
  spf     = fail


 # İleti başlığına bir SPF-Received: satırı ekleyelim.
 warn
  message   = $spf_received


 # --------------------------------------------------------------------
 # Belli bir sunucu/gönderici/alıcı üçlüsü için grilisteleme durumunu
 # sınayacağız. Bu satırları devreye almadan önce "greylistd"'yi
 # kurmuş olmanız gerekir.
 # Bkz: http://packages.debian.org/unstable/main/greylistd
 #
 # Grilisteleme iletilerini bir boş gönderici için yapmıyoruz, çünkü
 # boş gönderici adresli varlık doğrulaması işimize yaramaz (gerçek
 # göndericinin varlığını sınamak için bir konağa posta gönderemeyiz).
 #
 #defer
 # message   = $sender_host_address is not yet authorized to deliver mail \
 #        from <$sender_address> to <[email protected]$domain>. \
 #        Please try later.
 # log_message = greylisted.
 # domains   = +local_domains : +relay_to_domains
 # !senders  = : [email protected]*
 # set acl_m9 = $sender_host_address $sender_address [email protected]$domain
 # set acl_m9 = ${readsocket{/var/run/greylistd/socket}{$acl_m9}{5s}{}{}}
 # condition  = ${if eq {$acl_m9}{grey}{true}{false}}
 # delay    = 20s
 # --------------------------------------------------------------------

 # Alıcıyı kabul ediyoruz.
 accept
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
acl_mail_from Başlangıç acl_data
Bir Linux Kitaplığı Sayfası