acl_mail_from
Önceki Tamamlanmış ACL'ler Sonraki
acl_mail_from
# Bu erişim denetim listesi gelen bir SMTP aktarımında MAIL FROM:
# komutu için kullanılır. Bu sınamalar gönderici adresi kabul
# ya da red edilinceye kadar sırayla yapılır.
#

acl_mail_from:
 # Gecikme uygularken başlangıç olarak kullanmak üzere o anki zaman
 # bilgisini kaydediyoruz.
 warn
  set acl_m2 = $tod_epoch


 # Posta yerel SMTP üzerinden alınmışsa (yani, TCP/IP bağlantısı
 # ile gelmiyorsa), kabul ediyoruz. Bunu boş bir konak alanını
 # sınayarak yapacağız. Ayrıca, postalarını rölelediğimiz
 # konaklardan gelen postaları da kabul edeceğiz.
 #
 # Alıcı doğrulamasını burada atlıyoruz, çünkü çoğu durumda
 # istemciler kullanıcıların posta istemcileridir ve SMTP
 # hata iletileri ile ne yapacaklarını bilmezler.
 #
 accept
  hosts   = : +relay_from_hosts


 # İleti, kimlik kanıtlaması yapılan bir bağlantı üzerinden
 # geliyorsa kabul ediyoruz. Yine, bu iletiler kullanıcıların posta
 # istemcilerinden geldiklerinden alıcı doğrulaması yapmıyoruz.
 #
 accept
  authenticated = *


 # Bu SMPT aktarımı sırasında yapılacak her teslimata uygulanacak red
 # ve/veya uyarı iletileri varsa, bunlar $acl_c0 ve $acl_c1 değişkenlerinde
 # kayıtlıdır. Bunları iletiye özel değişkenler olan $acl_m{0,1}'a
 # kopyalayıp, $acl_m1'deki uyarı iletisini ileti başlığına ekleyeceğiz.
 # (Bir red durumunda, $acl_m1 artık bir günlük kaydı içeriyor olacak,
 # ama iletiyi bununla değil başlığındaki kayıtla reddedeceğiz.)
 #
 warn
  set acl_m0 = $acl_c0
  set acl_m1 = $acl_c1
  message   = $acl_c1


 # Gönderici bir HELO/EHLO selamlaşması yapmamışsa, $acl_m0'e bir red,
 # ve $acl_m1'e bir günlük iletisi kaydedeceğiz. Bunları sonra bir
 # "deny" deyiminde kullanacağız ve bu sırada göndericiyi 20 saniye
 # bekleteceğiz.
 #
 warn
  condition  = ${if def:sender_helo_name {0}{1}}
  set acl_m0 = Message was delivered by ratware
  set acl_m1 = remote host did not present HELO/EHLO greeting.


 # Gönderici adresi doğrulanamazsa, $acl_m1'e bir uyarı iletisi
 # kaydedeceğiz ve bunu ileti başlığına ekleyeceğiz.
 # Varlığı bize geciktirme uygulayacağımızı belirtecek.
 #
 # "callout" seçeneğini isterseniz silebilirsiniz. Özellikle, postanızı
 # doğrudan değil de göstermelik sunucu (smarthost) olarak
 # gönderiyorsanız, bu seçenek anlamsız olacaktır.
 #
 warn
  condition  = ${if !def:acl_m1 {true}{false}}
  !verify   = sender/callout
  set acl_m1 = Invalid sender <$sender_address>
  message   = X-Sender-Verify-Failed: $acl_m1
  log_message = $acl_m1


 # Göndericiyi kabul ediyoruz, fakat $acl_c1'de evvelce kaydedilmiş
 # bir ileti varsa, göndericiyi 20 saniye dolana kadar bekletiyoruz.
 accept
  set acl_m2 = ${if def:acl_c1 {${eval:20 + $acl_m2 - $tod_epoch}}{0}}
  delay    = ${if >{$acl_m2}{0}{$acl_m2}{0}}s

Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
acl_helo Başlangıç acl_rcpt_to
Bir Linux Kitaplığı Sayfası