SPF Sınamalarının Eklenmesi
Önceki A. Exim Gerçeklenimi Sonraki
SPF Sınamalarının Eklenmesi
Burada Exim kullanarak Gönderici Yetkilendirme Dizgesi (SPF) kayıtlarını sınamak için iki yöntemden bahsedeceğiz. Bu doğrudan sınama mekanizmalarından başka, yakın bir gelecekte SpamAssassin (2.70 sürümünde sanırım) çeşitli SPF sınamalarına derecelendirme uygulayan, biraz daha ince eleyip sık dokuyan SPF sınamaları ile gelecek.
Bu sınamayı en erken acl_mail_from ACL'sinde yapabiliriz. Bu kararı almamızı sağlayan etken: SPF geleneksel eposta yönlendirmesi ile uyumlu değildir. Yönlendiren konak SRS uygulamıyorsa, yönlendirilen postayı reddetmek kaçınılmaz olur, çünkü postanın Zarf Göndericisi adresindeki alanadının DNS kayıtlarındaki SPF kaydı böyle bir konağı posta göndermeye yetkili konaklardan biri olarak içermeyecektir.
Bunu yapmaktan kaçınmak için, kabul edilmesi gereken yönlendirilmiş postaları gönderen konakların kullanıcı tarafından belirlendiği listelere bakmamız gerekir (bu durum, Yönlerdirilmiş Postaların Sınama Dışı Tutulması bölümünde açıklanmıştır). Bu da sadece alıcının kullanıcı adını bilebileceğimiz RCPT TO: komutundan sonra mümkün olur.
Böyle bir durumda, bu sınamayı acl_rcpt_to içinde sonuncu accept deyiminden önce ve/veya varsa grilisteleme sınamasından önceye ekleyeceğiz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
MySQL gerçeklenimi Başlangıç Exiscan-ACL üzerinden SPF sınamaları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası