MIME ve Dosya türü Sınamalarının Eklenmesi
Önceki A. Exim Gerçeklenimi Sonraki
MIME ve Dosya türü Sınamalarının Eklenmesi
Bu sınamalar Tom Kistner'in Exiscan-ACL yamasındaki özelliklere bağımlıdır - ayrıntılar için Öngereksinimler bölümüne bakınız.
Exiscan-ACL yaması MIME kodlamasının ve dosya ismi soneklerinin (Windows'çası uzantılarının) sınamalarını içerir. Bu sınamalar tek başlarına çoğu Windows virüsünü engelleyecektir - ama bunlar .ZIP arşivleri olarak geliyorsa ya da ileti içeriği zarar verici Outlook/MSIE HTML kodları içeriyorsa bunları engelleyemez - bkz. Virüs Tarayıcıları.
Bu sınamalar acl_data içindeki sonuncu accept deyiminin öncesine yerleştirilmelidir:
 # Birtakım MIME hataları olan iletileri reddedeceğiz.
 #
 deny
  message   = Serious MIME defect detected ($demime_reason)
  demime   = *
  condition  = ${if >{$demime_errorlevel}{2}{1}{0}}


 # MIME taşıyıcıyı aç ve kurtlar tarafından kullanılan dosya uzantıları
 # varsa reddet. Bu çağrılar tekrar demime uygulayacaktır, ama sonuçlar
 # arabellekli olarak dönecektir.
 # Uzantı listesinin eksik olabileceğini unutmayın.
 #
 deny
  message   = We do not accept ".$found_extension" attachments here.
  demime   = bat:btm:cmd:com:cpl:dll:exe:lnk:msi:pif:prf:reg:scr:vbs:url
Yukarıdaki örnekte, demime koşulunun iki defa çağrıldığına dikkat edin. Bununla birlikte, sonuçlar arabelleğe alındığından ileti aslında iki defa baştan değerlendirilmeyecektir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Mail::SPF::Query üzerinden SPF sınamaları Başlangıç AntiVirüs Yazılımlarının Eklenmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası