acl_data
Önceki ACL'lerin Hazırlanması - İlk Aşama Sonraki
acl_data
# Bu erişim denetim listesi gelen bir SMTP aktarımında ileti
# tamamen alındıktan sonra kullanılır. Bu sınamalar alıcı adresi
# kabul ya da red edilinceye kadar sırayla yapılır.

acl_data:

 # İleti kendi konaklarımızdan alınmış ve Message-ID başlığını
 # içermiyorsa, onu biz ekleyeceğiz.
 #
 warn
  condition  = ${if !def:h_Message-ID: {1}}
  hosts    = : +relay_from_hosts
  message   = Message-ID: <[email protected]$primary_hostname>


 # Posta yerel SMTP üzerinden alınmışsa (yani, TCP/IP bağlantısı
 # ile gelmiyorsa), kabul ediyoruz. Bunu boş bir konak alanını
 # sınayarak yapacağız. Ayrıca, postalarını rölelediğimiz
 # konaklardan gelen postaları da kabul edeceğiz.
 #
 accept
  hosts    = : +relay_from_hosts

 # İleti, kimlik kanıtlaması yapılan bir bağlantı üzerinden
 # geliyorsa kabul ediyoruz.
 #
 accept
  authenticated = *


 # İleti boyutu ile ilgili sınırlama aşılıyorsa iletiyi reddediyoruz.
 #
 deny
  message   = Message size $message_size is larger than limit of \
         MESSAGE_SIZE_LIMIT
  condition  = ${if >{$message_size}{MESSAGE_SIZE_LIMIT}{true}{false}}


 # Adres listesinin sözdizimi hatalıysa reddediyoruz.
 #
 deny
  message   = Your message does not conform to RFC2822 standard
  log_message = message header fail syntax check
  !verify   = header_syntax


 # Dışardan gelen ve Message-ID veya Date başlığı bulunmayan postaları
 # reddediyoruz.
 #
 # Bazı özelleştirilmiş posta aktarımcılarının, örneğin posta listesi
 # sunucularının boy gönderici adresi ile gönderdikleri postalara
 # kendiliklerinden bir Message-ID üretmedikleri bilinmektedir;
 # böyle durumlar için boş bir gönderici adresin varlığına da bakacağız.
 #
 deny
  message   = Your message does not conform to RFC2822 standard
  log_message = missing header lines
  !hosts   = +relay_from_hosts
  !senders  = : [email protected]*
  condition  = ${if or {{!def:h_Message-ID:}\
              {!def:h_Date:}\
              {!def:h_Subject:}} {true}{false}}


 # "Sender:", "Reply-To:" veya "From:" satırlarından en azından birindeki
 # gönderici adres doğrulanabilir değilse, bir uyarı veriyoruz.
 #
 warn
  message   = X-Sender-Verify-Failed: No valid sender in message header
  log_message = No valid sender in message header
  !verify   = header_sender


 # İletiyi kabul ediyoruz
 #
 accept
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
acl_rcpt_to Başlangıç SMTP aktarım gecikmelerinin eklenmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası