acl_rcpt_to
Önceki ACL'lerin Hazırlanması - İlk Aşama Sonraki
acl_rcpt_to
# Bu erişim denetim listesi gelen bir SMTP aktarımında RCPT
# komutu için kullanılır. Bu sınamalar alıcı adresi kabul
# ya da red edilinceye kadar sırayla yapılır.

acl_rcpt_to:

 # Posta yerel SMTP üzerinden alınmışsa (yani, TCP/IP bağlantısı
 # ile gelmiyorsa) kabul et. Bunu boş bir konak alanını
 # sınayarak yapacağız. Ayrıca, postalarını rölelediğimiz
 # konaklardan gelen postaları da kabul edeceğiz.
 #
 # Alıcı doğrulamasını burada atlıyoruz, çünkü çoğu durumda
 # istemciler kullanıcıların posta istemcileridir ve SMTP
 # hata iletileri ile ne yapacaklarını bilmezler.
 #
 accept
  hosts    = : +relay_from_hosts


 # İleti, kimlik kanıtlaması yapılan bir bağlantı üzerinden
 # geliyorsa kabul ediyoruz. Yine, bu iletiler kullanıcıların posta
 # istemcilerinden geldiklerinden alıcı doğrulaması yapmıyoruz.
 #
 accept
  authenticated = *


 ######################################################################
 # DNS sınamaları
 ######################################################################
 #
 # Bu sınamaların sonuçları arabelleğe alınır, böylece çok sayıda alıcı
 # olduğunda çok sayıda DNS sorgusu yapılmasına gerek kalmaz.
 #

 # Eğer bağlanan konak seçtiğimiz birkaç DNS karalistesinde kayıtlı
 # ise iletiyi reddediyoruz. Bu listeleri seçerken dikkatli olun,
 # çoğu yanlış olumlama yapar ve/veya kara listeden silme konusunda
 # kuralları iyi belirlenmemiştir.
 #
 deny
  dnslists  = dnsbl.sorbs.net : \
         dnsbl.njabl.org : \
         cbl.abuseat.org : \
         bl.spamcop.net
  message   = $sender_host_address is listed in $dnslist_domain\
         ${if def:dnslist_text { ($dnslist_text)}}


 # Eğer gönderici konağın ters DNS sorgusu başarısız olursa
 # (rDNS kaydı yoksa veya sonuçlar normal DNS sorgusuyla eşleşmiyorsa)
 # iletiyi reddediyoruz.
 #
 deny
  message   = Reverse DNS lookup failed for host $sender_host_address.
  !verify   = reverse_host_lookup ######################################################################
 # Selamlaşma sınamaları
 ######################################################################

 # Bağlanan konak selamlaşma sırasında bir IP adresi belirtmişse,
 # postayı reddediyoruz.
 #
 deny
  message   = Message was delivered by ratware
  log_message = remote host used IP address in HELO/EHLO greeting
  condition  = ${if isip {$sender_helo_name}{true}{false}}


 # Bağlanan konak selamlaşma sırasında bizim isimlerimizden birini
 # kullanmışsa reddediyoruz.
 #
 deny
  message   = Message was delivered by ratware
  log_message = remote host used our name in HELO/EHLO greeting.
  condition  = ${if match_domain{$sender_helo_name}\
         {$primary_hostname:+local_domains:+relay_to_domains}\
         {true}{false}}


 # Bağlanan konak selamlaşma sırasında kendini tanıtmamışsa
 # reddediyoruz.
 #
 deny
  message   = Message was delivered by ratware
  log_message = remote host did not present HELO/EHLO greeting.
  condition  = ${if def:sender_helo_name {false}{true}}


 # HELO doğrulaması başarısız olmuşsa, ileti başlığına bir
 # X-HELO-Warning: satırı ekliyoruz.
 #
 warn
  message   = X-HELO-Warning: Remote host $sender_host_address \
         ${if def:sender_host_name {($sender_host_name) }}\
         incorrectly presented itself as $sender_helo_name
  log_message = remote host presented unverifiable HELO/EHLO greeting.
  !verify   = helo ######################################################################
 # Gönderici adresi sınamaları
 ######################################################################

 # Gönderici adresini doğrulatamazsak iletiyi reddedeceğiz.
 #
 # "callout" seçeneğini isterseniz silebilirsiniz. Özellikle, postanızı
 # doğrudan değil de göstermelik sunucu (smarthost) olarak
 # gönderiyorsanız, bu seçenek anlamsız olacaktır.
 #
 # Başarısız varlık doğrulamalarının ayrıntıları genelde 550 yanıtları
 # içerir; bunları yoksaymak için "sender/callout" dizgesini
 # "sender/callout,no_details" olarak değiştirebilirsiniz.
 #
 deny
  message   = <$sender_address> does not appear to be a \
         valid sender address.
  !verify   = sender/callout ######################################################################
 # Alıcı adresi sınamaları
 ######################################################################

 # Yerel kısım @ % / | ! karakterlerinden birini içeriyorsa,
 # iletiyi reddediyoruz. Bunlar normal yerel kısımlarda çok nadir
 # görülür, çoğunlukla röleleme sınırlamalarını aşmaya çalışanlarca
 # kullanılır.
 #
 # Ayrıca, yerel kısım bir nokta ile başlıyorsa da reddediyoruz.
 # Boş bileşenler RFC 2822'de kuraldışıdır, fakat Exim bu yaygın
 # olduğundan bunlara izin verir. Buna rağmen, bir nokta ile
 # başlayan bir yerel kısım bir dosya ismi olarak kullanılmışsa
 # (örneğin, bir posta listesi), sorunlara yol açabilir.
 #
 deny
  local_parts = ^.*[@%!/|] : ^\\.


 # Zarf göndericisi adresi boş olduğu halde iletinin birden fazla alıcısı
 # varsa, bağlantıyı kesiyoruz. Meşru teslimat durum bildirimleri asla
 # birden fazla adrese gönderilmez.
 #
 drop
  message   = Legitimate bounces are never sent to more than one \
          recipient.
  senders   = : [email protected]*
  condition  = $recipients_count


 # Alıcı adres bizim postalarını kabul ettiğimiz alanlardan birine
 # ait değilse, iletiyi reddediyoruz.
 #
 deny
  message   = relay not permitted
  !domains  = +local_domains : +relay_to_domains


 # Alıcının geçerli bir posta kutusu yoksa iletiyi reddediyoruz.
 # Eğer posta kutuları sistemimizde bulunmuyorsa (alıcı alanadı
 # için yedek posta alıcısı isek), bir varlık sınaması yaparız;
 # ama hedef sunucu yanıt vermezse postayı mecburen kabul edeceğiz.
 #
 deny
  message   = unknown user
  !verify   = recipient/callout=20s,defer_ok


 # Aksi takdirde, alıcı adres geçerlidir.
 #
 accept

Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
acl_mail_from Başlangıç acl_data
Bir Linux Kitaplığı Sayfası