acl_connect
Önceki Tamamlanmış ACL'ler Sonraki
acl_connect
# Bu erişim denetim listesi gelen bağlantının başlangıcında
# kullanılır. Bu sınamalar bağlantı kabul ya da red edilinceye
# kadar sırayla yapılır.

acl_connect:
 # Gecikme uygularken başlangıç olarak kullanmak üzere o anki zaman
 # bilgisini kaydediyoruz.
 warn
  set acl_m2 = $tod_epoch


 # Posta yerel SMTP üzerinden alınmışsa (yani, TCP/IP bağlantısı
 # ile gelmiyorsa), kabul ediyoruz. Bunu boş bir konak alanını
 # sınayarak yapacağız. Ayrıca, postalarını rölelediğimiz
 # konaklardan ve yerel arabirimlerden gelen postaları da kabul edeceğiz.
 accept
  hosts    = : +relay_from_hosts


 # Eğer bağlanan konak DNS karalistelerinde kayıtlıysa, $acl_c1'e
 # bir uyarı iletisi kaydedeceğiz. Bu iletiyi daha sonra posta
 # başlığına ekleyeceğiz. Varlığı bize geciktirme uygulayacağımızı
 # belirtecek.
 #

 warn
  !hosts   = ${if exists {/etc/mail/whitelist-hosts} \
               {/etc/mail/whitelist-hosts}}
  dnslists  = list.dsbl.org : \
         dnsbl.sorbs.net : \
         dnsbl.njabl.org : \
         bl.spamcop.net : \
         dsn.rfc-ignorant.org : \
         sbl-xbl.spamhaus.org : \
         l1.spews.dnsbl.sorbs.net
  set acl_c1 = X-DNSbl-Warning: \
         $sender_host_address is listed in $dnslist_domain\
         ${if def:dnslist_text { ($dnslist_text)}}


 # Benzer şekilde, gönderici konağın DNS sorgusu başarısız olursa
 # (örn, rDNS kaydı yoksa veya belirtilen isim bağlantı kudulan IP
 # ile eşleşmiyorsa), $acl_c1'e bir uyarı iletisi kaydedeceğiz. Bu
 # iletiyi daha sonra posta başlığına ekleyeceğiz.
 warn
  condition  = ${if !def:acl_c1 {true}{false}}
  !verify   = reverse_host_lookup
  set acl_m9 = Reverse DNS lookup failed for host $sender_host_address
  set acl_c1 = X-DNS-Warning: $acl_m9


 # Bağlantıyı kabul ediyoruz, fakat $acl_c1'de evvelce kaydedilmiş bir
 # ileti varsa, göndericiyi 20 saniye dolana kadar bekletiyoruz.
 accept
  set acl_m2 = ${if def:acl_c1 {${eval:20 + $acl_m2 - $tod_epoch}}{0}}
  delay    = ${if >{$acl_m2}{0}{$acl_m2}{0}}s
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Tamamlanmış ACL'ler Başlangıç acl_helo
Bir Linux Kitaplığı Sayfası