Alıcı posta kutuluranın sınanması
Önceki Göndericisi Olmayan Postaların sadece Gerçek Kullanıcılar için Kabul Edilmesi Sonraki
Alıcı posta kutuluranın sınanması
İlk yöntem için acl_rcpt_to ACL'sini kullanacağız. Burada, yerel bir posta kutusu olan bir alıcı adresinin varlığını sınayacağız:
 # Eğer gönderici adresi boşsa, bir posta kutusu olmayan kullanıcılara
 # (örn, postmaster, webmaster, v.s.) gelen postayı reddediyoruz.
 # Bu kullanıcılar posta göndermezler, dolayısıyla onlara bir posta
 # (teslimat durum bildirimi) dönemez.
 #
 deny
  message   = This address never sends outgoing mail. \
         You are responding to a forged sender address.
  log_message = bogus bounce for system user <[email protected]$domain>
  senders   = : [email protected]*
  domains   = +local_domains
  !posta kutusu sınaması
Talihsizliğe bakın ki, postanızı nasıl teslim ettiğinize bağlı olarak posta kutusu sınaması için yapacağımız işlem farklı olacak (örn, imlemeli zarf göndericisi adresleri için alıcı adresinin eşit işaretinden önceki kısmını ayırmak gibi):
Postanın yerel olarak teslimatı durumunda, bu posta kutusu sınamaları yönlendiricilerde (routers) uygulananların birer tekrarı olacağından ve posta teslimat mekanizması bizim siteye özel olacağından, bu işlem bizim gibi mükemmelliyetçiler için biraz zorlu bir süreç olur. Bu bakımdan, şimdi başka bir yönteme bakacağız.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Göndericisi Olmayan Postaların sadece Gerçek Kullanıcılar için Kabul Edilmesi Başlangıç Boş göndericilerin system_aliases yönlendiricisinde sınanması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası