Zarf Gönderici İmlerinin Eklenmesi
Önceki A. Exim Gerçeklenimi Sonraki
Zarf Gönderici İmlerinin Eklenmesi
Burada, giden posta için Zarf Gönderici İmleri uygulayacak ve zarf göndericisi boş olarak gelen postalarda bu imlerin varlığına bakacağız.
Makinemizden giden postaların zarf göndericisi adresini şu şekilde değiştireceğiz:
    gönderici=alıcı=alıcı.alanadı=birdeğer@gönderici.alanadı
Ancak, bu şema istenmeyen sonuçlar doğuracağından (posta listelerinin sunucularından gelen postalar gibi), bu şemanın kullanımını kullanıcıların tercihine bırakacağız. Eğer kullanıcının ev dizininde “.return-path-sign” isminde bir dosya varsa, giden postanın zarf göndericisini imlemeyi sadece bu kullanıcılar için ve sadece bu dosyada belirtilen alan adları için yapacağız. Bu dosyanın içi boş bırakılmışsa, tüm alan adları için bu sınamanın yapılacağını anlayacağız.
Bu yolla, sadece zarf gönderici adresi boş bırakılmış olarak gelen postalardan, sadece ev dizininde böyle bir dosya bulunan kullanıcılara gelenlerde alıcı adresi imlemesinin varlığına bakacağız. Kullanıcılar bazı konakları Yönlerdirilmiş Postaların Sınama Dışı Tutulması bölümünde açıklandığı gibi kullanıcıya özel aklistelere kaydederek bu sınamaların dışında bırakabilirler.
Bu şema, Exim'in yapılandırma dosyasındaki ACL'lerden başka yönlendiriciler ve aktarıcılar bölümlerinde de değişiklik yapmayı gerektirdiğinden bu sınamayı Tamamlanmış ACL'lere doğrudan dahil etmeyeceğiz. Bu bölümdeki açıklamaları okuyarak isterseniz, burada açıklanan ACL bölümünü kendiniz ekleyebilirsiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kullanıcı verileri ve ayarları Başlangıç Gönderici adresini imlemek için bir Transport oluşturmak
Bir Linux Kitaplığı Sayfası