T
Önceki Ek B. Kütüphane Oluşumlarının Özeti Sonraki
T
double tan (double x)
math.h (ISO): Trigonometrik İşlevler.
float tanf (float x)
math.h (ISO): Trigonometrik İşlevler.
double tanh (double x)
math.h (ISO): Hiperbolik İşlevler.
float tanhf (float x)
math.h (ISO): Hiperbolik İşlevler.
long double tanhl (long double x)
math.h (ISO): Hiperbolik İşlevler.
long double tanl (long double x)
math.h (ISO): Trigonometrik İşlevler.
int tcdrain (int filedes)
termios.h (POSIX.1): Hat Denetim İşlevleri.
tcflag_t
termios.h (POSIX.1): Uçbirim Kipi Veri Türleri.
int tcflow (int filedes, int action)
termios.h (POSIX.1): Hat Denetim İşlevleri.
int tcflush (int filedes, int queue)
termios.h (POSIX.1): Hat Denetim İşlevleri.
int tcgetattr (int filedes, struct termios *termios-p)
termios.h (POSIX.1): Uçbirim Kipi İşlevleri.
pid_t tcgetpgrp (int filedes)
pid_t tcgetsid (int fildes)
TCSADRAIN
termios.h (POSIX.1): Uçbirim Kipi İşlevleri.
TCSAFLUSH
termios.h (POSIX.1): Uçbirim Kipi İşlevleri.
TCSANOW
termios.h (POSIX.1): Uçbirim Kipi İşlevleri.
TCSASOFT
termios.h (BSD): Uçbirim Kipi İşlevleri.
int tcsendbreak (int filedes, int duration)
termios.h (POSIX.1): Hat Denetim İşlevleri.
int tcsetattr (int filedes, int when, const struct termios *termios-p)
termios.h (POSIX.1): Uçbirim Kipi İşlevleri.
int tcsetpgrp (int filedes, pid_t pgid)
void * tdelete (const void *key, void **rootp, comparison_fn_t compar)
search.h (SVID): Ağaç Arama İşlevi.
void tdestroy (void *vroot, __free_fn_t freefct)
search.h (GNU): Ağaç Arama İşlevi.
long int telldir (DIR *dirstream)
TEMP_FAILURE_RETRY (expression)
char * tempnam (const char *dir, const char *prefix)
stdio.h (SVID): Geçici Dosyalar.
char * textdomain (const char *domainname)
libintl.h (GNU): gettext kataloğunun yeri.
void * tfind (const void *key, void *const *rootp, comparison_fn_t compar)
search.h (SVID): Ağaç Arama İşlevi.
double tgamma (double x)
math.h (XPG, ISO): Özel İşlevler.
float tgammaf (float x)
math.h (XPG, ISO): Özel İşlevler.
long double tgammal (long double x)
math.h (XPG, ISO): Özel İşlevler.
time_t time (time_t *result)
time.h (ISO): Basit Zaman.
time_t timegm (struct tm *brokentime)
time.h (???): Yerel Zaman.
time_t timelocal (struct tm *brokentime)
time.h (???): Yerel Zaman.
clock_t times (struct tms *buffer)
sys/times.h (POSIX.1): İşlemci Süresinin Sorgulanması.
time_t
time.h (ISO): Basit Zaman.
long int timezone
FILE * tmpfile (void)
stdio.h (ISO): Geçici Dosyalar.
FILE * tmpfile64 (void)
stdio.h (Unix98): Geçici Dosyalar.
int TMP_MAX
stdio.h (ISO): Geçici Dosyalar.
char * tmpnam (char *result)
stdio.h (ISO): Geçici Dosyalar.
char * tmpnam_r (char *result)
stdio.h (GNU): Geçici Dosyalar.
int toascii (int c)
int _tolower (int c)
int tolower (int c)
tcflag_t TOSTOP
termios.h (POSIX.1): Yerel Kipler.
int _toupper (int c)
int toupper (int c)
wint_t towctrans (wint_t wc, wctrans_t desc)
wint_t towlower (wint_t wc)
wint_t towupper (wint_t wc)
double trunc (double x)
math.h (ISO): Yuvarlama İşlevleri.
int truncate (const char *filename, off_t length)
unistd.h (X/Open): Dosya Boyu.
int truncate64 (const char *name, off64_t length)
unistd.h (Unix98): Dosya Boyu.
float truncf (float x)
math.h (ISO): Yuvarlama İşlevleri.
long double truncl (long double x)
math.h (ISO): Yuvarlama İşlevleri.
TRY_AGAIN
netdb.h (BSD): Konak İsimleri.
void * tsearch (const void *key, void **rootp, comparison_fn_t compar)
search.h (SVID): Ağaç Arama İşlevi.
char * ttyname (int filedes)
unistd.h (POSIX.1): Uçbirimlerin Tanımlanması.
int ttyname_r (int filedes, char *buf, size_t len)
unistd.h (POSIX.1): Uçbirimlerin Tanımlanması.
void twalk (const void *root, __action_fn_t action)
search.h (SVID): Ağaç Arama İşlevi.
char * tzname [2]
int TZNAME_MAX
limits.h (POSIX.1): Genel Sınırlar.
void tzset (void)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Başlangıç U
Bir Linux Kitaplığı Sayfası