U
Önceki Ek B. Kütüphane Oluşumlarının Özeti Sonraki
U
UCHAR_MAX
ucontext_t
ucontext.h (SVID): Bütünsel Bağlam Denetimi.
uid_t
sys/types.h (POSIX.1): Bir Sürecin Aidiyetinin Okunması.
UINT_MAX
int ulimit (int cmd, ...)
ULONG_LONG_MAX
ULONG_MAX
mode_t umask (mode_t mask)
sys/stat.h (POSIX.1): Dosya İzinlerinin Atanması.
int umount (const char *file)
sys/mount.h (SVID, GNU): Bağlama, Ayırma, Yeniden Bağlama.
int umount2 (const char *file, int flags)
int uname (struct utsname *info)
sys/utsname.h (POSIX.1): Platform Türü İsimlendirmesi.
int ungetc (int c, FILE *stream)
wint_t ungetwc (wint_t wc, FILE *stream)
union wait
int unlink (const char *filename)
unistd.h (POSIX.1): Dosyaların Silinmesi.
int unlockpt (int filedes)
stdlib.h (SVID, XPG4.2): Uçbirimsilerin Ayrılması.
int unsetenv (const char *name)
stdlib.h (BSD): Ortama Erişim.
void updwtmp (const char *wtmp_file, const struct utmp *utmp)
USER_PROCESS
USER_PROCESS
USHRT_MAX
int utime (const char *filename, const struct utimbuf *times)
time.h (POSIX.1): Dosya Zamanları.
int utimes (const char *filename, struct timeval tvp[2])
sys/time.h (BSD): Dosya Zamanları.
int utmpname (const char *file)
int utmpxname (const char *file)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Başlangıç V
Bir Linux Kitaplığı Sayfası