V
Önceki Ek B. Kütüphane Oluşumlarının Özeti Sonraki
V
va_alist
type va_arg (va_list ap, type)
void __va_copy (va_list dest, va_list src)
va_dcl
void va_end (va_list ap)
va_list
void * valloc (size_t size)
int vasprintf (char **ptr, const char *template, va_list ap)
void va_start (va_list ap)
void va_start (va_list ap, last-required)
int VDISCARD
termios.h (BSD): Diğer Özel Karakterler.
int VDSUSP
termios.h (BSD): Sinyal Gönderen Karakterler.
int VEOF
termios.h (POSIX.1): Girdi Düzenleme Karakterleri.
int VEOL
termios.h (POSIX.1): Girdi Düzenleme Karakterleri.
int VEOL2
int VERASE
termios.h (POSIX.1): Girdi Düzenleme Karakterleri.
void verr (int status, const char *format, va_list)
err.h (BSD): Hata İletileri.
void verrx (int status, const char *format, va_list)
err.h (BSD): Hata İletileri.
int versionsort (const void *a, const void *b)
int versionsort64 (const void *a, const void *b)
pid_t vfork (void)
int vfprintf (FILE *stream, const char *template, va_list ap)
int vfscanf (FILE *stream, const char *template, va_list ap)
int vfwprintf (FILE *stream, const wchar_t *template, va_list ap)
int vfwscanf (FILE *stream, const wchar_t *template, va_list ap)
int VINTR
termios.h (POSIX.1): Sinyal Gönderen Karakterler.
int VKILL
termios.h (POSIX.1): Girdi Düzenleme Karakterleri.
int vlimit (int resource, int limit)
int VLNEXT
termios.h (BSD): Diğer Özel Karakterler.
int VMIN
termios.h (POSIX.1): Kuralsız Girdi.
int vprintf (const char *template, va_list ap)
int VQUIT
termios.h (POSIX.1): Sinyal Gönderen Karakterler.
int VREPRINT
int vscanf (const char *template, va_list ap)
int vsnprintf (char *s, size_t size, const char *template, va_list ap)
int vsprintf (char *s, const char *template, va_list ap)
int vsscanf (const char *s, const char *template, va_list ap)
int VSTART
int VSTATUS
termios.h (BSD): Diğer Özel Karakterler.
int VSTOP
int VSUSP
termios.h (POSIX.1): Sinyal Gönderen Karakterler.
int vswprintf (wchar_t *s, size_t size, const wchar_t *template, va_list ap)
int vswscanf (const wchar_t *s, const wchar_t *template, va_list ap)
void vsyslog (int facility_priority, char *format, va_list arglist)
syslog.h (BSD): syslog, vsyslog.
int VTIME
termios.h (POSIX.1): Kuralsız Girdi.
int vtimes (struct vtimes current, struct vtimes child)
vtimes.h (vtimes.h): Özkaynak Kullanımı.
void vwarn (const char *format, va_list)
err.h (BSD): Hata İletileri.
void vwarnx (const char *format, va_list)
err.h (BSD): Hata İletileri.
int VWERASE
int vwprintf (const wchar_t *template, va_list ap)
int vwscanf (const wchar_t *template, va_list ap)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Başlangıç W
Bir Linux Kitaplığı Sayfası