W
Önceki Ek B. Kütüphane Oluşumlarının Özeti Sonraki
W
pid_t wait (int *status-ptr)
sys/wait.h (POSIX.1): Süreç Tamamlama.
pid_t wait3 (union wait *status-ptr, int options, struct rusage *usage)
pid_t wait4 (pid_t pid, int *status-ptr, int options, struct rusage *usage)
sys/wait.h (BSD): Süreç Tamamlama.
pid_t waitpid (pid_t pid, int *status-ptr, int options)
sys/wait.h (POSIX.1): Süreç Tamamlama.
void warn (const char *format, …)
err.h (BSD): Hata İletileri.
void warnx (const char *format, …)
err.h (BSD): Hata İletileri.
WCHAR_MAX
wint_t WCHAR_MAX
wint_t WCHAR_MIN
wchar_t
int WCOREDUMP (int status)
sys/wait.h (BSD): Süreç Tamamlanma Durumu.
wchar_t * wcpcpy (wchar_t *restrict wto, const wchar_t *restrict wfrom)
wchar.h (GNU): Kopyalama ve Birleştirme.
wchar_t * wcpncpy (wchar_t *restrict wto, const wchar_t *restrict wfrom, size_t size)
wchar.h (GNU): Kopyalama ve Birleştirme.
size_t wcrtomb (char *restrict s, wchar_t wc, mbstate_t *restrict ps)
int wcscasecmp (const wchar_t *ws1, const wchar_T *ws2)
wchar_t * wcscat (wchar_t *restrict wto, const wchar_t *restrict wfrom)
wchar.h (ISO): Kopyalama ve Birleştirme.
wchar_t * wcschr (const wchar_t *wstring, int wc)
wchar.h (ISO): Arama İşlevleri.
wchar_t * wcschrnul (const wchar_t *wstring, wchar_t wc)
wchar.h (GNU): Arama İşlevleri.
int wcscmp (const wchar_t *ws1, const wchar_t *ws2)
int wcscoll (const wchar_t *ws1, const wchar_t *ws2)
wchar_t * wcscpy (wchar_t *restrict wto, const wchar_t *restrict wfrom)
wchar.h (ISO): Kopyalama ve Birleştirme.
size_t wcscspn (const wchar_t *wstring, const wchar_t *stopset)
wchar.h (ISO): Arama İşlevleri.
wchar_t * wcsdup (const wchar_t *ws)
wchar.h (GNU): Kopyalama ve Birleştirme.
size_t wcsftime (wchar_t *s, size_t size, const wchar_t *template, const struct tm *brokentime)
time.h (ISO/Amend1): Zaman Değerlerinin Biçimlenmesi.
size_t wcslen (const wchar_t *ws)
wchar.h (ISO): Dizge Uzunluğu.
int wcsncasecmp (const wchar_t *ws1, const wchar_t *s2, size_t n)
wchar_t * wcsncat (wchar_t *restrict wto, const wchar_t *restrict wfrom, size_t size)
wchar.h (ISO): Kopyalama ve Birleştirme.
int wcsncmp (const wchar_t *ws1, const wchar_t *ws2, size_t size)
wchar_t * wcsncpy (wchar_t *restrict wto, const wchar_t *restrict wfrom, size_t size)
wchar.h (ISO): Kopyalama ve Birleştirme.
size_t wcsnlen (const wchar_t *ws, size_t maxlen)
wchar.h (GNU): Dizge Uzunluğu.
size_t wcsnrtombs (char *restrict dst, const wchar_t **restrict src, size_t nwc, size_t len, mbstate_t *restrict ps)
wchar.h (GNU): Dizge Dönüşümleri.
wchar_t * wcspbrk (const wchar_t *wstring, const wchar_t *stopset)
wchar.h (ISO): Arama İşlevleri.
wchar_t * wcsrchr (const wchar_t *wstring, wchar_t c)
wchar.h (ISO): Arama İşlevleri.
size_t wcsrtombs (char *restrict dst, const wchar_t **restrict src, size_t len, mbstate_t *restrict ps)
wchar.h (ISO): Dizge Dönüşümleri.
size_t wcsspn (const wchar_t *wstring, const wchar_t *skipset)
wchar.h (ISO): Arama İşlevleri.
wchar_t * wcsstr (const wchar_t *haystack, const wchar_t *needle)
wchar.h (ISO): Arama İşlevleri.
double wcstod (const wchar_t *restrict string, wchar_t **restrict tailptr)
float wcstof (const wchar_t *string, wchar_t **tailptr)
intmax_t wcstoimax (const wchar_t *restrict string, wchar_t **restrict tailptr, int base)
wchar_t * wcstok (wchar_t *newstring, const char *delimiters)
long int wcstol (const wchar_t *restrict string, wchar_t **restrict tailptr, int base)
long double wcstold (const wchar_t *string, wchar_t **tailptr)
long long int wcstoll (const wchar_t *restrict string, wchar_t **restrict tailptr, int base)
size_t wcstombs (char *string, const wchar_t *wstring, size_t size)
long long int wcstoq (const wchar_t *restrict string, wchar_t **restrict tailptr, int base)
unsigned long int wcstoul (const wchar_t *restrict string, wchar_t **restrict tailptr, int base)
unsigned long long int wcstoull (const wchar_t *restrict string, wchar_t **restrict tailptr, int base)
uintmax_t wcstoumax (const wchar_t *restrict string, wchar_t **restrict tailptr, int base)
unsigned long long int wcstouq (const wchar_t *restrict string, wchar_t **restrict tailptr, int base)
wchar_t * wcswcs (const wchar_t *haystack, const wchar_t *needle)
wchar.h (XPG): Arama İşlevleri.
size_t wcsxfrm (wchar_t *restrict wto, const wchar_t *wfrom, size_t size)
int wctob (wint_t c)
int wctomb (char *string, wchar_t wchar)
wctrans_t wctrans (const char *property)
wctrans_t
wctype_t wctype (const char *property)
wctype_t
int WEOF
wchar.h (ISO): Dosya Sonu ve Hatalar.
wint_t WEOF
int WEXITSTATUS (int status)
sys/wait.h (POSIX.1): Süreç Tamamlanma Durumu.
int WIFEXITED (int status)
sys/wait.h (POSIX.1): Süreç Tamamlanma Durumu.
int WIFSIGNALED (int status)
sys/wait.h (POSIX.1): Süreç Tamamlanma Durumu.
int WIFSTOPPED (int status)
sys/wait.h (POSIX.1): Süreç Tamamlanma Durumu.
wint_t
wchar_t * wmemchr (const wchar_t *block, wchar_t wc, size_t size)
wchar.h (ISO): Arama İşlevleri.
int wmemcmp (const wchar_t *a1, const wchar_t *a2, size_t size)
wchar_t * wmemcpy (wchar_t *restrict wto, const wchar_t *restrict wfrom, size_t size)
wchar.h (ISO): Kopyalama ve Birleştirme.
wchar_t * wmemmove (wchar *wto, const wchar_t *wfrom, size_t size)
wchar.h (ISO): Kopyalama ve Birleştirme.
wchar_t * wmempcpy (wchar_t *restrict wto, const wchar_t *restrict wfrom, size_t size)
wchar.h (GNU): Kopyalama ve Birleştirme.
wchar_t * wmemset (wchar_t *block, wchar_t wc, size_t size)
wchar.h (ISO): Kopyalama ve Birleştirme.
int W_OK
int wordexp (const char *words, wordexp_t *word-vector-ptr, int flags)
wordexp.h (POSIX.2): wordexp çağrısı.
wordexp_t
wordexp.h (POSIX.2): wordexp çağrısı.
void wordfree (wordexp_t *word-vector-ptr)
wordexp.h (POSIX.2): wordexp çağrısı.
int wprintf (const wchar_t *template, …)
WRDE_APPEND
wordexp.h (POSIX.2): Sözcük Yorumlama Seçenekleri.
WRDE_BADCHAR
wordexp.h (POSIX.2): wordexp çağrısı.
WRDE_BADVAL
wordexp.h (POSIX.2): wordexp çağrısı.
WRDE_CMDSUB
wordexp.h (POSIX.2): wordexp çağrısı.
WRDE_DOOFFS
wordexp.h (POSIX.2): Sözcük Yorumlama Seçenekleri.
WRDE_NOCMD
wordexp.h (POSIX.2): Sözcük Yorumlama Seçenekleri.
WRDE_NOSPACE
wordexp.h (POSIX.2): wordexp çağrısı.
WRDE_REUSE
wordexp.h (POSIX.2): Sözcük Yorumlama Seçenekleri.
WRDE_SHOWERR
wordexp.h (POSIX.2): Sözcük Yorumlama Seçenekleri.
WRDE_SYNTAX
wordexp.h (POSIX.2): wordexp çağrısı.
WRDE_UNDEF
wordexp.h (POSIX.2): Sözcük Yorumlama Seçenekleri.
ssize_t write (int filedes, const void *buffer, size_t size)
unistd.h (POSIX.1): Girdi ve Çıktı İlkelleri.
ssize_t writev (int filedes, const struct iovec *vector, int count)
int wscanf (const wchar_t *template, …)
int WSTOPSIG (int status)
sys/wait.h (POSIX.1): Süreç Tamamlanma Durumu.
int WTERMSIG (int status)
sys/wait.h (POSIX.1): Süreç Tamamlanma Durumu.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Başlangıç X
Bir Linux Kitaplığı Sayfası