P
Önceki Ek B. Kütüphane Oluşumlarının Özeti Sonraki
P
PA_CHAR
PA_DOUBLE
PA_FLAG_LONG
PA_FLAG_LONG_DOUBLE
PA_FLAG_LONG_LONG
int PA_FLAG_MASK
PA_FLAG_PTR
PA_FLAG_SHORT
PA_FLOAT
PA_INT
PA_LAST
PA_POINTER
tcflag_t PARENB
termios.h (POSIX.1): Denetim Kipleri.
tcflag_t PARMRK
termios.h (POSIX.1): Girdi Kipleri.
tcflag_t PARODD
termios.h (POSIX.1): Denetim Kipleri.
size_t parse_printf_format (const char *template, size_t n, int *argtypes)
PA_STRING
long int pathconf (const char *filename, int parameter)
unistd.h (POSIX.1): pathconf Kullanımı.
int PATH_MAX
int pause ()
unistd.h (POSIX.1): pause Kullanımı.
_PC_ASYNC_IO
unistd.h (POSIX.1): pathconf Kullanımı.
_PC_CHOWN_RESTRICTED
unistd.h (POSIX.1): pathconf Kullanımı.
_PC_FILESIZEBITS
unistd.h (LFS): pathconf Kullanımı.
_PC_LINK_MAX
unistd.h (POSIX.1): pathconf Kullanımı.
int pclose (FILE *stream)
stdio.h (POSIX.2, SVID, BSD): Bir Alt Sürece Boru Hattı.
_PC_MAX_CANON
unistd.h (POSIX.1): pathconf Kullanımı.
_PC_MAX_INPUT
unistd.h (POSIX.1): pathconf Kullanımı.
_PC_NAME_MAX
unistd.h (POSIX.1): pathconf Kullanımı.
_PC_NO_TRUNC
unistd.h (POSIX.1): pathconf Kullanımı.
_PC_PATH_MAX
unistd.h (POSIX.1): pathconf Kullanımı.
_PC_PIPE_BUF
unistd.h (POSIX.1): pathconf Kullanımı.
_PC_PRIO_IO
unistd.h (POSIX.1): pathconf Kullanımı.
_PC_REC_INCR_XFER_SIZE
unistd.h (POSIX.1): pathconf Kullanımı.
_PC_REC_MAX_XFER_SIZE
unistd.h (POSIX.1): pathconf Kullanımı.
_PC_REC_MIN_XFER_SIZE
unistd.h (POSIX.1): pathconf Kullanımı.
_PC_REC_XFER_ALIGN
unistd.h (POSIX.1): pathconf Kullanımı.
_PC_SYNC_IO
unistd.h (POSIX.1): pathconf Kullanımı.
_PC_VDISABLE
unistd.h (POSIX.1): pathconf Kullanımı.
tcflag_t PENDIN
termios.h (BSD): Yerel Kipler.
void perror (const char *message)
stdio.h (ISO): Hata İletileri.
int PF_FILE
int PF_INET
sys/socket.h (BSD): İnternet İsim Alanı.
int PF_INET6
sys/socket.h (X/Open): İnternet İsim Alanı.
int PF_LOCAL
int PF_UNIX
pid_t
sys/types.h (POSIX.1): Süreç Kimliği.
int pipe (int filedes[2])
unistd.h (POSIX.1): Bir Borunun Oluşturulması.
int PIPE_BUF
FILE * popen (const char *command, const char *mode)
stdio.h (POSIX.2, SVID, BSD): Bir Alt Sürece Boru Hattı.
_POSIX2_BC_BASE_MAX
_POSIX2_BC_DIM_MAX
_POSIX2_BC_SCALE_MAX
_POSIX2_BC_STRING_MAX
int _POSIX2_C_DEV
unistd.h (POSIX.2): Sistem Seçenekleri.
_POSIX2_COLL_WEIGHTS_MAX
long int _POSIX2_C_VERSION
unistd.h (POSIX.2): POSIX'in Hangi Sürümü Var?.
_POSIX2_EQUIV_CLASS_MAX
_POSIX2_EXPR_NEST_MAX
int _POSIX2_FORT_DEV
unistd.h (POSIX.2): Sistem Seçenekleri.
int _POSIX2_FORT_RUN
unistd.h (POSIX.2): Sistem Seçenekleri.
_POSIX2_LINE_MAX
int _POSIX2_LOCALEDEF
unistd.h (POSIX.2): Sistem Seçenekleri.
_POSIX2_RE_DUP_MAX
limits.h (POSIX.2): Asgari Değerler.
int _POSIX2_SW_DEV
unistd.h (POSIX.2): Sistem Seçenekleri.
_POSIX_AIO_LISTIO_MAX
limits.h (POSIX.1): Asgari Değerler.
_POSIX_AIO_MAX
limits.h (POSIX.1): Asgari Değerler.
_POSIX_ARG_MAX
limits.h (POSIX.1): Asgari Değerler.
_POSIX_CHILD_MAX
limits.h (POSIX.1): Asgari Değerler.
int _POSIX_CHOWN_RESTRICTED
unistd.h (POSIX.1): Dosya Desteği Seçenekleri.
_POSIX_C_SOURCE
int _POSIX_JOB_CONTROL
unistd.h (POSIX.1): Sistem Seçenekleri.
_POSIX_LINK_MAX
_POSIX_MAX_CANON
_POSIX_MAX_INPUT
int posix_memalign (void **memptr, size_t alignment, size_t size)
_POSIX_NAME_MAX
_POSIX_NGROUPS_MAX
limits.h (POSIX.1): Asgari Değerler.
int _POSIX_NO_TRUNC
unistd.h (POSIX.1): Dosya Desteği Seçenekleri.
_POSIX_OPEN_MAX
limits.h (POSIX.1): Asgari Değerler.
_POSIX_PATH_MAX
_POSIX_PIPE_BUF
POSIX_REC_INCR_XFER_SIZE
POSIX_REC_MAX_XFER_SIZE
POSIX_REC_MIN_XFER_SIZE
POSIX_REC_XFER_ALIGN
int _POSIX_SAVED_IDS
unistd.h (POSIX.1): Sistem Seçenekleri.
_POSIX_SOURCE
_POSIX_SSIZE_MAX
limits.h (POSIX.1): Asgari Değerler.
_POSIX_STREAM_MAX
limits.h (POSIX.1): Asgari Değerler.
_POSIX_TZNAME_MAX
limits.h (POSIX.1): Asgari Değerler.
unsigned char _POSIX_VDISABLE
unistd.h (POSIX.1): Dosya Desteği Seçenekleri.
long int _POSIX_VERSION
unistd.h (POSIX.1): POSIX'in Hangi Sürümü Var?.
double pow (double base, double power)
double pow10 (double x)
float pow10f (float x)
long double pow10l (long double x)
float powf (float base, float power)
long double powl (long double base, long double power)
ssize_t pread (int filedes, void *buffer, size_t size, off_t offset)
unistd.h (Unix98): Girdi ve Çıktı İlkelleri.
ssize_t pread64 (int filedes, void *buffer, size_t size, off64_t offset)
unistd.h (Unix98): Girdi ve Çıktı İlkelleri.
int printf (const char *template, …)
printf_arginfo_function
printf_function
int printf_size (FILE *fp, const struct printf_info *info, const void *const *args)
int printf_size_info (const struct printf_info *info, size_t n, int *argtypes)
PRIO_MAX
sys/resource.h (BSD): Geleneksel Zamanlama İşlevleri.
PRIO_MIN
sys/resource.h (BSD): Geleneksel Zamanlama İşlevleri.
PRIO_PGRP
sys/resource.h (BSD): Geleneksel Zamanlama İşlevleri.
PRIO_PROCESS
sys/resource.h (BSD): Geleneksel Zamanlama İşlevleri.
PRIO_USER
sys/resource.h (BSD): Geleneksel Zamanlama İşlevleri.
char * program_invocation_name
errno.h (GNU): Hata İletileri.
char * program_invocation_short_name
errno.h (GNU): Hata İletileri.
void psignal (int signum, const char *message)
signal.h (BSD): Sinyal İletileri.
char * P_tmpdir
stdio.h (SVID): Geçici Dosyalar.
ptrdiff_t
stddef.h (ISO): Önemli Veri Türleri.
char * ptsname (int filedes)
stdlib.h (SVID, XPG4.2): Uçbirimsilerin Ayrılması.
int ptsname_r (int filedes, char *buf, size_t len)
int putc (int c, FILE *stream)
int putchar (int c)
int putchar_unlocked (int c)
int putc_unlocked (int c, FILE *stream)
int putenv (char *string)
stdlib.h (SVID): Ortama Erişim.
int putpwent (const struct passwd *p, FILE *stream)
int puts (const char *s)
struct utmp * pututline (const struct utmp *utmp)
struct utmpx * pututxline (const struct utmpx *utmp)
int putw (int w, FILE *stream)
wint_t putwc (wchar_t wc, FILE *stream)
wint_t putwchar (wchar_t wc)
wint_t putwchar_unlocked (wchar_t wc)
wint_t putwc_unlocked (wchar_t wc, FILE *stream)
ssize_t pwrite (int filedes, const void *buffer, size_t size, off_t offset)
unistd.h (Unix98): Girdi ve Çıktı İlkelleri.
ssize_t pwrite64 (int filedes, const void *buffer, size_t size, off64_t offset)
unistd.h (Unix98): Girdi ve Çıktı İlkelleri.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Başlangıç Q
Bir Linux Kitaplığı Sayfası