O
Önceki Ek B. Kütüphane Oluşumlarının Özeti Sonraki
O
int O_ACCMODE
fcntl.h (POSIX.1): Dosya Erişim Kipleri.
int O_APPEND
fcntl.h (POSIX.1): G/Ç İşlem Kipleri.
int O_ASYNC
fcntl.h (BSD): G/Ç İşlem Kipleri.
void obstack_1grow (struct obstack *obstack-ptr, char c)
obstack.h (GNU): Büyüyen Nesneler.
void obstack_1grow_fast (struct obstack *obstack-ptr, char c)
int obstack_alignment_mask (struct obstack *obstack-ptr)
void * obstack_alloc (struct obstack *obstack-ptr, int size)
obstack_alloc_failed_handler
void * obstack_base (struct obstack *obstack-ptr)
obstack.h (GNU): Bir Yığınağın Durumu.
void obstack_blank (struct obstack *obstack-ptr, int size)
obstack.h (GNU): Büyüyen Nesneler.
void obstack_blank_fast (struct obstack *obstack-ptr, int size)
int obstack_chunk_size (struct obstack *obstack-ptr)
obstack.h (GNU): Yığınak Tomarları.
void * obstack_copy (struct obstack *obstack-ptr, void *address, int size)
void * obstack_copy0 (struct obstack *obstack-ptr, void *address, int size)
void * obstack_finish (struct obstack *obstack-ptr)
obstack.h (GNU): Büyüyen Nesneler.
void obstack_free (struct obstack *obstack-ptr, void *object)
void obstack_grow (struct obstack *obstack-ptr, void *data, int size)
obstack.h (GNU): Büyüyen Nesneler.
void obstack_grow0 (struct obstack *obstack-ptr, void *data, int size)
obstack.h (GNU): Büyüyen Nesneler.
int obstack_init (struct obstack *obstack-ptr)
void obstack_int_grow (struct obstack *obstack-ptr, int data)
obstack.h (GNU): Büyüyen Nesneler.
void obstack_int_grow_fast (struct obstack *obstack-ptr, int data)
void * obstack_next_free (struct obstack *obstack-ptr)
obstack.h (GNU): Bir Yığınağın Durumu.
int obstack_object_size (struct obstack *obstack-ptr)
obstack.h (GNU): Büyüyen Nesneler.
int obstack_object_size (struct obstack *obstack-ptr)
obstack.h (GNU): Bir Yığınağın Durumu.
int obstack_printf (struct obstack *obstack, const char *template, …)
void obstack_ptr_grow (struct obstack *obstack-ptr, void *data)
obstack.h (GNU): Büyüyen Nesneler.
void obstack_ptr_grow_fast (struct obstack *obstack-ptr, void *data)
int obstack_room (struct obstack *obstack-ptr)
int obstack_vprintf (struct obstack *obstack, const char *template, va_list ap)
int O_CREAT
fcntl.h (POSIX.1): Açış Anı Seçenekleri.
int O_EXCL
fcntl.h (POSIX.1): Açış Anı Seçenekleri.
int O_EXEC
fcntl.h (GNU): Dosya Erişim Kipleri.
int O_EXLOCK
off64_t
sys/types.h (Unix98): Dosya Konumu İlkeli.
size_t offsetof (type, member)
off_t
sys/types.h (POSIX.1): Dosya Konumu İlkeli.
int O_FSYNC
fcntl.h (BSD): G/Ç İşlem Kipleri.
int O_IGNORE_CTTY
OLD_TIME
OLD_TIME
int O_NDELAY
fcntl.h (BSD): G/Ç İşlem Kipleri.
int on_exit (void (*function)(int status, void *arg), void *arg)
stdlib.h (SunOS): Çıkışta Temizlik.
tcflag_t ONLCR
termios.h (BSD): Çıktı Kipleri.
int O_NOATIME
fcntl.h (GNU): G/Ç İşlem Kipleri.
int O_NOCTTY
fcntl.h (POSIX.1): Açış Anı Seçenekleri.
tcflag_t ONOEOT
termios.h (BSD): Çıktı Kipleri.
int O_NOLINK
int O_NONBLOCK
fcntl.h (POSIX.1): Açış Anı Seçenekleri.
int O_NONBLOCK
fcntl.h (POSIX.1): G/Ç İşlem Kipleri.
int O_NOTRANS
int open (const char *filename, int flags[, mode_t mode])
int open64 (const char *filename, int flags[, mode_t mode])
DIR * opendir (const char *dirname)
void openlog (const char *ident, int option, int facility)
syslog.h (BSD): openlog.
int OPEN_MAX
limits.h (POSIX.1): Genel Sınırlar.
FILE * open_memstream (char **ptr, size_t *sizeloc)
stdio.h (GNU): Dizge Akımları.
FILE * open_obstack_stream (struct obstack *obstack)
stdio.h (GNU): Yığınak Akımları.
int openpty (int *amaster, int *aslave, char *name, struct termios *termp, struct winsize *winp)
tcflag_t OPOST
termios.h (POSIX.1): Çıktı Kipleri.
char * optarg
unistd.h (POSIX.2): getopt Kullanımı.
int opterr
unistd.h (POSIX.2): getopt Kullanımı.
int optind
unistd.h (POSIX.2): getopt Kullanımı.
OPTION_ALIAS
argp.h (GNU): Bayraklar.
OPTION_ARG_OPTIONAL
argp.h (GNU): Bayraklar.
OPTION_DOC
argp.h (GNU): Bayraklar.
OPTION_HIDDEN
argp.h (GNU): Bayraklar.
OPTION_NO_USAGE
argp.h (GNU): Bayraklar.
int optopt
unistd.h (POSIX.2): getopt Kullanımı.
int O_RDONLY
fcntl.h (POSIX.1): Dosya Erişim Kipleri.
int O_RDWR
fcntl.h (POSIX.1): Dosya Erişim Kipleri.
int O_READ
fcntl.h (GNU): Dosya Erişim Kipleri.
int O_SHLOCK
int O_SYNC
fcntl.h (BSD): G/Ç İşlem Kipleri.
int O_TRUNC
fcntl.h (POSIX.1): Açış Anı Seçenekleri.
int O_WRITE
fcntl.h (GNU): Dosya Erişim Kipleri.
int O_WRONLY
fcntl.h (POSIX.1): Dosya Erişim Kipleri.
tcflag_t OXTABS
termios.h (BSD): Çıktı Kipleri.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Başlangıç P
Bir Linux Kitaplığı Sayfası