N
Önceki Ek B. Kütüphane Oluşumlarının Özeti Sonraki
N
int NAME_MAX
float NAN
math.h (GNU): Sonsuzluk ve NaN.
double nan (const char *tagp)
float nanf (const char *tagp)
long double nanl (const char *tagp)
int nanosleep (const struct timespec *requested_time, struct timespec *remaining)
time.h (POSIX.1): Uyku.
int NCCS
termios.h (POSIX.1): Uçbirim Kipi Veri Türleri.
double nearbyint (double x)
math.h (ISO): Yuvarlama İşlevleri.
float nearbyintf (float x)
math.h (ISO): Yuvarlama İşlevleri.
long double nearbyintl (long double x)
math.h (ISO): Yuvarlama İşlevleri.
NEW_TIME
NEW_TIME
double nextafter (double x, double y)
float nextafterf (float x, float y)
long double nextafterl (long double x, long double y)
double nexttoward (double x, long double y)
float nexttowardf (float x, long double y)
long double nexttowardl (long double x, long double y)
int nftw (const char *filename, __nftw_func_t func, int descriptors, int flag)
int nftw64 (const char *filename, __nftw64_func_t func, int descriptors, int flag)
__nftw64_func_t
__nftw_func_t
char * ngettext (const char *msgid1, const char *msgid2, unsigned long int n)
int NGROUPS_MAX
limits.h (POSIX.1): Genel Sınırlar.
int nice (int increment)
nlink_t
sys/types.h (POSIX.1): Dosya Özniteliklerinin Anlamları.
char * nl_langinfo (nl_item item)
langinfo.h (XOPEN): Yerel Verisine Noktasal Erişim.
NO_ADDRESS
netdb.h (BSD): Konak İsimleri.
tcflag_t NOFLSH
termios.h (POSIX.1): Yerel Kipler.
tcflag_t NOKERNINFO
termios.h (BSD): Yerel Kipler.
NO_RECOVERY
netdb.h (BSD): Konak İsimleri.
long int nrand48 (unsigned short int xsubi[3])
int nrand48_r (unsigned short int xsubi[3], struct drand48_data *buffer, long int *result)
int NSIG
signal.h (BSD): Standart Sinyaller.
uint32_t ntohl (uint32_t netlong)
netinet/in.h (BSD): Bayt Sırası Dönüşümü.
uint16_t ntohs (uint16_t netshort)
netinet/in.h (BSD): Bayt Sırası Dönüşümü.
int ntp_adjtime (struct timex *tptr)
sys/timex.h (GNU): Yüksek Doğrulukta Saat.
int ntp_gettime (struct ntptimeval *tptr)
sys/timex.h (GNU): Yüksek Doğrulukta Saat.
void * NULL
stddef.h (ISO): Boş Gösterici Sabiti.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Başlangıç O
Bir Linux Kitaplığı Sayfası