Etkileşimli Kabuk Davranışı
Önceki Etkileşimli Kabuklar Sonraki
Etkileşimli Kabuk Davranışı
Bir kabuk etkileşimli çalışıyorsa davranışını bir kaç yolla değiştirir.
 1. Başlatma dosyaları Bash Başlatma Dosyaları bölümünde açıklandığı gibi okunur ve çalıştırılır.
 2. İş denetimi öntanımlı olarak etkinleştirilir. İş denetimi etkin olduğunda, Bash klavyeden üretilen SIGTTIN, SIGTTOU ve SIGTSTP sinyallerini yoksayar.
 3. Bash bir komutun ilk satırını okumadan önce PS1 değişkenini yorumlar ve gösterir. Çok satırlı komutlarda, ikinci ve müteakip satırları okumadan önce PS2 değişkenini yorumlar ve gösterir.
 4. Bash birincil komut istemi $PS1i göstermeden önce PROMPT_COMMAND değişkenini bir komut olarak yorumlar ve çalıştırır.
 5. Kullanıcının uçbiriminde komutları okumak için Readline kullanılır.
 6. Bash bir komutu okurken standart girdisinden bir EOF aldığında, çıkmak yerine set yerleşiğinin -o seçeneği ile etkinleştirilen ignoreeof seçeneğinin değerine bakar.
 7. Komut geçmişi ve geçmiş yorumlaması öntanımlı olarak etkindir. Bir etkileşimli kabuk çıkarken, Bash komut geçmişini $HISTFILE değişkenindeki dosyaya kaydeder.
 8. Takma ad yorumlaması öntanımlı olarak uygulanır.
 9. Bir sinyal kapanının yokluğunda, Bash SIGTERM sinyalini yoksayar.
 10. Bir sinyal kapanının yokluğunda SIGINT yakalanır ve gereği yapılır. SIGINT bazı kabuk yerleşiklerine kesme uygular.
 11. hupoxexit kabuk seçeneği etkinse, bir etkileşimli kabuk çıkarken tüm işlere bir SIGHUP sinyali gönderir.
 12. -n çağrı seçeneği yoksayılır yani set -n etkisizdir.
 13. Bash postayı MAIL, MAILPATH ve MAILCHECK değişkenlerinin değerlerine bağlı olarak belli aralıklarla kontrol eder.
 14. set -u etkinleştirildikten sonra atanmamış kabuk değişkenlerinden dolayı oluşan yorumlama hataları kabuğun çıkmasına sebep olmaz.
 15. ${parametre:?sözcük} yorumlaması içindeki parametre'nin atanmamış ya da boş olmasından dolayı oluşan yorumlama hatalarında kabuk çıkmayacaktır.
 16. Kabuk değişkenleri tarafından saptanan yönlendirme hataları kabuğun çıkmasına sebep olmaz.
 17. POSIX kipinde çalışırken bir özel yerleşiğin bir hata durumu döndürmesi kabuğun çıkmasına sebep olmayacaktır.
 18. Bir başarısız exec kabuğun çıkmasına sebep olmayacaktır.
 19. Çözümleyici sözdizimi hataları kabuğun çıkmasına sebep olmayacaktır.
 20. cd yerleşiğine verilen dizinler için basit yazım düzeltmeleri öntanımlı olarak etkindir.
 21. Kabuk $PS1 komut istemini bastıktan sonra TMOUT değişkenin değerinde belirtilen süre kadar komut bekler, bu süre sonunda bir komut okunmamışsa çıkar.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Bu Kabuk Etkileşimli mi? Başlangıç Bash Koşullu İfadeleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası