Bu Kabuk Etkileşimli mi?
Önceki Etkileşimli Kabuklar Sonraki
Bu Kabuk Etkileşimli mi?
Bash'in etkileşimli olup olmadığını bir başlatma betiği içinde saptamak için - özel parametresinin değerine bakılır. $- i harfini içeriyorsa kabuk etkileşimlidir. Örneğin:
case "$-" in
*i*)  echo Bu kabuk etkileşimli ;;
*)   echo Bu kabuk etkileşimli değil ;;
esac
Ayrıca, başlatma betiklerinde PS1 değişkeninin varlığına bakarak da bu saptama yapılabilir. PS1 atanmamışsa kabuk etkileşimsizdir, atanmışsa etkileşimlidir. Örnek:
if [ -z "$PS1" ]; then
    echo Bu kabuk etkileşimli değil
else
    echo Bu kabuk etkileşimli
fi
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Etkileşimli Kabuk Nedir? Başlangıç Etkileşimli Kabuk Davranışı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası