XSL Dönüşümleri (XSLT) Sürüm 1.0
Sonraki

W3C

XSL Dönüşümleri (XSLT) Sürüm 1.0

W3C Önergesi 16 Kasım 1999

Bu sürüm:
http://www.w3.org/TR/1999/REC-xslt-19991116
(XML ve HTML biçimleri mevcuttur.)
Son sürüm:
http://www.w3.org/TR/xslt
Önceki Sürümler:
http://www.w3.org/TR/1999/PR-xslt-19991008
http://www.w3.org/1999/08/WD-xslt-19990813
http://www.w3.org/1999/07/WD-xslt-19990709
http://www.w3.org/TR/1999/WD-xslt-19990421
http://www.w3.org/TR/1998/WD-xsl-19981216
http://www.w3.org/TR/1998/WD-xsl-19980818
Yayına hazırlayan:
James Clark <[email protected]>

Bu çeviri:
Tek sayfalık HTML, çok sayfalı HTML ve XML biçimleri mevcuttur.
Çeviren:
Nilgün Belma Bugüner <>, 25 Haziran 2007

Bu çeviri de diğer belirtim çevirileri gibi bilgilendirici mahiyettedir, hiçbir bağlamda belirleyici değildir. Bu belge anadili Türkçe olan Genel ağ kullanıcılarının bu belirtim hakkında fikir edinebilmelerini sağlamak amacıyla Türkçeye çevrilmiştir. Bu belirtimin belirleyici tek sürümü W3C tarafından yayımlanan İngilizce sürümüdür.


Özet

Bu belirtim, XML belgeleri başka XML belgelere dönüştürmekte kullanılan bir dil olan XSLT'nin sözdizimini ve anlamlandırmasını tanımlar.

XSLT, XML için bir biçembent (İng: stylesheet) dili olan XSL'nin bir parçası olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. XSL, biçimleme belirtmek için XSLT'ye ilaveten bir XML söz varlığına sahiptir. XSL, bir XML belgenin, biçimleme söz varlığını kullanan başka bir XML belgeye nasıl dönüştürüleceğini açıklayan XSLT'yi kullanarak XML belgenin biçemini belirtir.

XSLT, ayrıca, XSL'den bağımsız olarak kullanmak için de tasarlanmışsa da bir genel amaçlı XML dönüşüm dili olarak düşünülmemiştir. Daha çok, asıl olarak XSLT XSL'nin parçası olarak kullanıldığında gereken dönüşüm çeşitleri için tasarlanmıştır.

Belgenin Durumu

Bu belge W3C üyeleri ve diğer ilgili taraflarca gözden geçirilmiş ve W3C Yönetimi tarafından bir W3C Önergesi olarak onaylanmıştır. Kararlı bir belge olup başka belgelerden uyulması gerekli bir kaynak olarak atıfta bulunarak veya bir başvuru malzemesi olarak kullanılabilir. W3C'nin Önergedeki rolü, belirtime dikkatleri çekmek ve geniş bir alanda kullanımını yaygınlaştırmaktır. Bu, Web'in işlevselliğini ve birlikte çalışabilirliğini arttırmaktadır.

Bu belgede tespit edilmiş hatalar http://www.w3.org/1999/11/REC-xslt-19991116-errata adresinde listelenmiştir. Bunlardan 2 Kasım 2005'e (E39'a) kadar bilinen hatalarla ilgili değişiklikler çeviriye yansıtılmıştır.

Bu belirtimle ilgili yorumlar [email protected] adresine gönderilebilir; yorum arşivleri de mevcuttur. XSL'nin, XSLT'yi de içererek halka açık tartışma alanı olarak XSL-List eposta listesi vardır.

Bu belirtimin İngilizce sürümü uyulması gerekli tek sürümdür. Bununla birlikte bu belgenin (bilgilendirici mahiyette) çevirileri de mevcuttur.

W3C Önergelerinin ve diğer teknik belgelerinin bir listesi http://www.w3.org/TR adresinde bulunabilir.

Bu belirtim W3C Biçem etkinliğinin bir parçası olarak üretilmiştir.

İçindekiler

1 Giriş
2 Biçembent Yapısı
    2.1 XSLT İsim-alanı
    2.2 stylesheet Elemanı
    2.3 Birebir Hedef Eleman olarak Biçembent
    2.4 Nitelikli Adlar
    2.5 İleriye Uyumlu İşlem
    2.6 Biçembentlerin Birleştirilmesi
          2.6.1 Biçembentlerin İçerilmesi
          2.6.2 Biçembent İthali
    2.7 Gömülü Biçembentler
3 Veri Modeli
    3.1 Kök Düğümün Çocukları
    3.2 Temel Tanım-yeri
    3.3 Çözümlenmemiş Öğeler
    3.4 Boşluk Ayıklama
    3.5 XML Sürümü
4 İfadeler
5 Örneklenim Kuralları
    5.1 İşlem Modeli
    5.2 Örüntüler
    5.3 Örneklenim Kurallarının Tanımlanması
    5.4 Örneklenim Kurallarının Uygulanması
    5.5 Şablon Kuralları için Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi
    5.6 Örneklenim Kurallarının Geçerli Kılınması
    5.7 Kipler
    5.8 Yerleşik Örneklenim Kuralları
6 İsimli Örneklenimler
7 Hedef Ağacın Oluşturulması
    7.1 Elemanların ve Özniteliklerin Oluşturulması
          7.1.1 Birebir Hedef Elemanlar
          7.1.2 Elemanların xsl:element ile Oluşturulması
          7.1.3 Özniteliklerin xsl:attribute ile Oluşturulması
          7.1.4 İsimli Öznitelik Kümeleri
    7.2 Metin Oluşturma
    7.3 İşlem Yönergelerinin Oluşturulması
    7.4 Açıklamaların Oluşturulması
    7.5 Kopyalama
    7.6 Üretilen Metnin Hesaplanması
          7.6.1 Metnin xsl:value-of ile Üretilmesi
          7.6.2 Öznitelik Değeri Örneklenimleri
    7.7 Numaralama
          7.7.1 Sayıdan Dizgeye Dönüşüm Öznitelikleri
8 Yineleme
9 Koşullu İşlem
    9.1 xsl:if ile Koşullu İşlem
    9.2 xsl:choose ile Koşullu İşlem
10 Sıralama
11 Değişkenler ve Değergeçler
    11.1 Hedef Ağaç Bölümleri
    11.2 Değişken ve Değergeçlerin Değerleri
    11.3 Değişken ve Değergeçlerin Değerlerinin xsl:copy-of ile Kullanımı
    11.4 Tepe-Seviyeden Değişkenler ve Değergeçler
    11.5 Örneklenimlerin içinde Değişkenler ve Değergeçler
    11.6 Değergeçlerin Örneklenimlere Aktarılması
12 Ek İşlevler
    12.1 Çok Kaynaklı Belgeler
    12.2 Anahtarlar
    12.3 Sayı Biçimleme
    12.4 Çeşitli Ek İşlevler
13 İletiler
14 Eklentiler
    14.1 Eklenti Elemanlar
    14.2 Eklenti İşlevler
15 Son Çare
16 Çıktı
    16.1 XML Çıktılama Yöntemi
    16.2 HTML Çıktılama Yöntemi
    16.3 Metin Çıktılama Yöntemi
    16.4 Çıktı Önceleniminin İptal Edilmesi
17 Uyumluluk
18 Gösterim

Ekler

A Kaynakça
    A.1 Uyulması Gerekenler
    A.2 Diğerleri
B Elemanların Özet Sözdizimleri
C XSLT Biçembentlerinde DTD Bölümü (Bilgilendirici)
D Örnekler (Bilgilendirici)
    D.1 Belge Örneği
    D.2 Veri Örneği
E Teşekkür (Bilgilendirici)
F Önerge Adaylığından beri Değişenler (Bilgilendirici)
G XSLT'nin gelecek sümlerinde ele alınacak özellikler (Bilgilendirici)


Sonraki
Bir Linux Kitaplığı SayfasıGiriş