XSL Dönüşümleri (XSLT) Sürüm 1.0
ÖncekiYukarıSonraki

4 İfadeler

XSLT, XPath [XPath] tarafından tanımlanmış ifade dilini kullanır. XSLT'de ifadeler aşağıdaki amaçlar dahil çeşitli amaçlarla kullanılırlar:

Bir ifade bir XPath İfade sözdizimi ile eşleşmelidir.

İfadeler, XSLT tarafından tanımlanmış elemanların belirli özniteliklerinin değerlerinde ve öznitelik değeri örneklenimlerinde kaşlı ayraçların arasında karşımıza çıkarlar.

XSLT'de bağımsız (başka bir ifadenin parçası olmayan) bir ifadenin bağlamı şöyle oluşur:

ÖncekiYukarıSonraki
Veri ModeliBir Linux Kitaplığı SayfasıÖrneklenim Kuralları