XSL Dönüşümleri (XSLT) Sürüm 1.0
ÖncekiYukarıSonraki

15 Son Çare

<!-- Grubu: yönerge -->
<xsl:fallback>
  <!-- İçeriği: örneklenim -->
</xsl:fallback>
eleman

Normalde, bir xsl:fallback elemanı nesnelleştirmesi hiçbir şey yapmaz. Ancak, bir XSLT işlemci bir yönerge elemanı için bir son çareye başvurma durumunda kalırsa ve o yönerge elemanının bir veya daha fazla sayıda xsl:fallback çocuğu varsa, bu xsl:fallback çocuklarının her birinin sırayla nesnelleştirilmesi gerekir; aksi takdirde, bir hata bildirimi yapılmalıdır. xsl:fallback elemanının içeriği bir örneklenimdir.

Eğer belli bir işlev veya eleman kullanılabilir değilse bir biçembentin nasıl davranacağını denetlemek için aşağıdaki işlevler xsl:choose ve xsl:if yönergeleriyle kullanılabilir.

mantıksal-değer element-available(dizge)
İşlev

Argüman bir NitelAd olarak değerlendirilmeli ve ifade etki alanındaki isim-alanı bildirimi kullanılarak bir genişletilmiş isime genişletilmeidir. Eğer etki alanında bir öntanımlı isim-alanı varsa, NitelAdın öneksiz bir isim olarak yorumlanmasında kullanılır. element-available işlevinin doğru sonucunu döndürmesi için gerek ve yeter koşul genişletilmiş ismin bir yönerge ismi olmasıdır. Eğer genişletilmiş ismin isim-alanı tanım-yeri, XSLT'ninkiyle aynıysa bu isim XSLT tarafından tanımlanmış bir elemana ait demektir. Aksi takdirde, bir eklenti elemandır. Eğer genişletilmiş ismin isim-alanı tanım-yeri tanımsızsa, element-available işlevi olumsuz sonuç döndürecektir.

mantıksal-değer function-available(dizge)
İşlev

Argüman bir NitelAd olarak değerlendirilmeli ve ifade etki alanındaki isim-alanı bildirimi kullanılarak bir genişletilmiş isime genişletilmeidir. function-available işlevinin doğru sonucunu döndürmesi için gerek ve yeter koşul genişletilmiş ismin işlev kütüphanesindeki bir işlevin ismi olmasıdır. Eğer genişletilmiş isim tanımlı bir isim-alanına sahipse, isim bir eklenti işleve ati demektir, aksi takdirde XPath vya XSLT tarafından tanımlanmış bir işleve aittir.

ÖncekiYukarıSonraki
EklentilerBir Linux Kitaplığı SayfasıÇıktı