XSL Dönüşümleri (XSLT) Sürüm 1.0
ÖncekiYukarıSonraki

6 İsimli Örneklenimler

<!-- Grubu: yönerge -->
<xsl:call-template
  name = nitelikli-ad >
  <!-- İçeriği: <xsl:with-param>* -->
</xsl:call-template>
eleman

Örneklenimler isimleriyle çağrılabilirler. Bir xsl:template elemanı bir name özniteliği ile birlikte bir isimli örneklenim belirtir. name özniteliğinin değeri bir NitelAd olup Nitelikli Adlar bölümünde açıklandığı gibi yorumlanır. Bir xsl:template elemanının name özniteliğine ek olarak bir de match özniteliği olabilir ama bu gerekli değildir. xsl:call-template elemanı bir örneklenimi ismiyle çağırmak için kullanılır; çağrılacak örneklenimi belirtmek için name özniteliğinin kullanımı zorunludur. xsl:apply-templates elemanının aksine, xsl:call-template geçerli düğümü veya geçerli düğüm listesini değiştirmez.

Bir xsl:call-template elemanı tarafından çağrıldığında match, mode ve priority özniteliklerinin xsl:template üzerinde bir etkisi yoktur. Benzer şekilde, xsl:template elemanı xsl:apply-templates elemanı tarafından çağrıldığında name özniteliğinin bir önemi yoktur.

Bir biçembentin aynı ithal önceliğine sahip birden fazla aynı isimde örneklenime sahip olması bir hatadır.

ÖncekiYukarıSonraki
Örneklenim KurallarıBir Linux Kitaplığı SayfasıHedef Ağacın Oluşturulması