XSL Dönüşümleri (XSLT) Sürüm 1.0
ÖncekiYukarıSonraki

18 Gösterim

Her XSLT tanımlı eleman türünün belirtiminde önce o eleman türünden elemanlar için bir model teşkil edecek şekilde bir sözdizimi özeti verilmiştir. Bu özet sözdizimi gösterimine anlam yükleme işlemi şöyle yapılmıştır:

ÖncekiYukarıSonraki
UyumlulukBir Linux Kitaplığı SayfasıKaynakça