XSL Dönüşümleri (XSLT) Sürüm 1.0
ÖncekiYukarıSonraki

8 Yineleme

<!-- Grubu: yönerge -->
<xsl:for-each
 select = düğüm-kümesi-ifadesi >
 <!-- İçeriği: (<xsl:sort>*, örneklenim) -->
</xsl:for-each>
eleman

Sonucun düzenli bir yapıda olacağı biliniyorsa, örneklenimde doğrudan düğümleri seçmek daha kullanışlıdır. xsl:for-each yönergesi, select özniteliğinde belirtilen ifadeye göre seçilen her düğümü nesnelleştiren bir örneklenim içerir. select özniteliğinin kullanılması zorunludur. İfadeden bir düğüm kümesi elde edilmelidir. Örneklenim seçilen düğümleri birer geçerli düğüm olarak, tamamını da bir geçerli düğüm listesi olarak nesnelleştirir. Bir sıralama belirtilmedikçe düğümler belgedeki sıralarına göre işlenirler (bkz, Sıralama).

Örneğin, bir XML belge şu yapıda olsun:

<müşteriler>
 <müşteri>
  <isim>...</isim>
  <sipariş>...</sipariş>
  <sipariş>...</sipariş>
 </müşteri>
 <müşteri>
  <isim>...</isim>
  <sipariş>...</sipariş>
  <sipariş>...</sipariş>
 </müşteri>
</customers>

Aşağıdaki kod her müşteri elemanı için bir satır bulunan bir tablo içeren bir HTML belge oluşturacaktır:

<xsl:template match="/">
 <html>
  <head>
   <title>Müşteriler</title>
  </head>
  <body>
   <table>
    <tbody>
     <xsl:for-each select="müşteriler/müşteri">
      <tr>
       <th>
        <xsl:apply-templates select="isim"/>
       </th>
       <xsl:for-each select="sipariş">
        <td>
         <xsl:apply-templates/>
        </td>
       </xsl:for-each>
      </tr>
     </xsl:for-each>
    </tbody>
   </table>
  </body>
 </html>
</xsl:template>

ÖncekiYukarıSonraki
Hedef Ağacın OluşturulmasıBir Linux Kitaplığı SayfasıKoşullu İşlem