XSL Dönüşümleri (XSLT) Sürüm 1.0
ÖncekiYukarıSonraki

B Elemanların Özet Sözdizimleri

<!-- Grubu: yönerge -->
<xsl:apply-imports />
eleman
<!-- Grubu: yönerge -->
<xsl:apply-templates
 select = düğüm-kümesi-ifadesi
 mode = nitelikli-ad >
 <!-- İçeriği: (<xsl:sort> | <xsl:with-param>) -->
</xsl:apply-templates>
eleman
<!-- Grubu: yönerge -->
<xsl:attribute
 name = { nitelikli-ad }
 namespace = { tanım-yeri-başvurusu } >
 <!-- İçeriği: örneklenim -->
</xsl:attribute>
eleman
<!-- Grubu: tepe-seviyeden-eleman -->
<xsl:attribute-set
 name = nitelikli-ad
 use-attribute-sets = nitelikli-adlar >
 <!-- İçeriği: <xsl:attribute>* -->
</xsl:attribute-set>
eleman
<!-- Grubu: yönerge -->
<xsl:call-template
 name = nitelikli-ad >
 <!-- İçeriği: <xsl:with-param>* -->
</xsl:call-template>
eleman
<!-- Grubu: yönerge -->
<xsl:choose>
 <!-- İçeriği: (<xsl:when>+ | <xsl:otherwise>?) -->
</xsl:choose>
eleman
<!-- Grubu: yönerge -->
<xsl:comment>
 <!-- İçeriği: örneklenim -->
</xsl:comment>
eleman
<!-- Grubu: yönerge -->
<xsl:copy
 use-attribute-sets = nitelikli-adlar >
 <!-- İçeriği: örneklenim -->
</xsl:copy>
eleman
<!-- Grubu: yönerge -->
<xsl:copy-of
 select = ifade />
eleman
<!-- Grubu: tepe-seviyeden-eleman -->
<xsl:decimal-format
 name = nitelikli-ad
 decimal-separator = karakter
 grouping-separator = karakter
 infinity = dizge
 minus-sign = karakter
 NaN = dizge
 percent = karakter
 per-mille = karakter
 zero-digit = karakter
 digit = karakter
 pattern-separator = karakter />
eleman
<!-- Grubu: yönerge -->
<xsl:element
 name = { nitelikli-ad }
 namespace = { tanım-yeri-başvurusu }
 use-attribute-sets = nitelikli-adlar >
 <!-- İçeriği: örneklenim -->
</xsl:element>
eleman
<!-- Grubu: yönerge -->
<xsl:fallback>
 <!-- İçeriği: örneklenim -->
</xsl:fallback>
eleman
<!-- Grubu: yönerge -->
<xsl:for-each
 select = düğüm-kümesi-ifadesi >
 <!-- İçeriği: (<xsl:sort>*, örneklenim) -->
</xsl:for-each>
eleman
<!-- Grubu: yönerge -->
<xsl:if
 test = mantıksal-ifade >
 <!-- İçeriği: örneklenim -->
</xsl:if>
eleman
<xsl:import
 href = tanım-yeri-başvurusu />
eleman
<!-- Grubu: tepe-seviyeden-eleman -->
<xsl:include
 href = tanım-yeri-başvurusu />
eleman
<!-- Grubu: tepe-seviyeden-eleman -->
<xsl:key
 name = nitelikli-ad
 match = örüntü
 use = ifade />
eleman
<!-- Grubu: yönerge -->
<xsl:message
 terminate = "yes" | "no" >
 <!-- İçeriği: örneklenim -->
</xsl:message>
eleman
<!-- Grubu: tepe-seviyeden-eleman -->
<xsl:namespace-alias
 stylesheet-prefix = önek | "#default"
 result-prefix = önek | "#default" />
eleman
<!-- Grubu: yönerge -->
<xsl:number
 level = "single" | "multiple" | "any"
 count = örüntü
 from = örüntü
 value = sayısal-ifade
 format = { dizge }
 lang = { ad-dizgeciği }
 letter-value = { "alphabetic" | "traditional" }
 grouping-separator = { karakter }
 grouping-size = { sayı } />
eleman
<xsl:otherwise>
 <!-- İçeriği: örneklenim -->
</xsl:otherwise>
eleman
<!-- Grubu: tepe-seviyeden-eleman -->
<xsl:output
 method = "xml" | "html" | "text" | nitelikli-ad-ama-kısa-ad-değil
 version = ad-dizgeciği
 encoding = dizge
 omit-xml-declaration = "yes" | "no"
 standalone = "yes" | "no"
 doctype-public = dizge
 doctype-system = dizge
 cdata-section-elements = nitelikli-adlar
 indent = "yes" | "no"
 media-type = dizge />
eleman
<!-- Grubu: tepe-seviyeden-eleman -->
<xsl:param
 name = nitelikli-ad
 select = ifade >
 <!-- İçeriği: örneklenim -->
</xsl:param>
eleman
<!-- Grubu: tepe-seviyeden-eleman -->
<xsl:preserve-space
 elements = dizgecikler />
eleman
<!-- Grubu: yönerge -->
<xsl:processing-instruction
 name = { kısa-ad } >
 <!-- İçeriği: örneklenim -->
</xsl:processing-instruction>
eleman
<xsl:sort
 select = dizgesel-ifade
 lang = { ad-dizgeciği }
 data-type = { "text" | "number" | nitelikli-ad-ama-kısa-ad-değil }
 order = { "ascending" | "descending" }
 case-order = { "upper-first" | "lower-first" } />
eleman
<!-- Grubu: tepe-seviyeden-eleman -->
<xsl:strip-space
 elements = dizgecikler />
eleman
<xsl:stylesheet
 id = id
 extension-element-prefixes = dizgecikler
 exclude-result-prefixes = dizgecikler
 version = sayı >
 <!-- İçeriği: (<xsl:import>*, tepe-seviyeden-elemanlar) -->
</xsl:stylesheet>
eleman
<!-- Grubu: tepe-seviyeden-eleman -->
<xsl:template
 match = örüntü
 name = nitelikli-ad
 priority = sayı
 mode = nitelikli-ad >
 <!-- İçeriği: (<xsl:param>*, örneklenim) -->
</xsl:template>
eleman
<!-- Grubu: yönerge -->
<xsl:text
 disable-output-escaping = "yes" | "no" >
 <!-- İçeriği: #PCDATA -->
</xsl:text>
eleman
<xsl:transform
 id = id
 extension-element-prefixes = dizgecikler
 exclude-result-prefixes = dizgecikler
 version = sayı >
 <!-- İçeriği: (<xsl:import>*, tepe-seviyeden-elemanlar) -->
</xsl:transform>
eleman
<!-- Grubu: yönerge -->
<xsl:value-of
 select = dizgesel-ifade
 disable-output-escaping = "yes" | "no" />
eleman
<!-- Grubu: tepe-seviyeden-eleman -->
<!-- Grubu: yönerge -->
<xsl:variable
 name = nitelikli-ad
 select = ifade >
 <!-- İçeriği: örneklenim -->
</xsl:variable>
eleman
<xsl:when
 test = mantıksal-ifade >
 <!-- İçeriği: örneklenim -->
</xsl:when>
eleman
<xsl:with-param
 name = nitelikli-ad
 select = ifade >
 <!-- İçeriği: örneklenim -->
</xsl:with-param>
eleman

ÖncekiYukarıSonraki
KaynakçaBir Linux Kitaplığı SayfasıXSLT Biçembentlerinde DTD Bölümü