XSL Dönüşümleri (XSLT) Sürüm 1.0
ÖncekiYukarıSonraki

13 İletiler

<!-- Grubu: yönerge -->
<xsl:message
 terminate = "yes" | "no" >
 <!-- İçeriği: örneklenim -->
</xsl:message>
eleman

xsl:message yönergesi XSLT işlemcisine özgü bir yöntemle bir ileti gönderir. xsl:message yönergesinin içeriği bir örneklenimdir. xsl:message, bir XML bölümünü oluşturacak içerik nesnelleştirilerek nesnelleştirilir. Bu XML bölümü iletinin içeriğidir.

Not:
Bir XSLT işlemci xsl:message yönergesini bir uyarı kutusu ortaya çıkararak veya bir günlük dosyasına yazarak (ya da bir konsol çıktısı olarak) gerçekleştirebilir.

Eğer terminate özniteliği yes diye bir değere sahipse, XSLT işlemcinin iletiyi gönderdikten sonra işlemi sonlandırması gerekir. Özniteliğin öntanımlı değeri no'dur.

Yerelleştirmenin uygun tek yolu, yerelleştirilmiş bilgiyi (ileti metni, vs.) bir XML belgeye koymaktır (biçembente ek bir girdi dosyası haline gelmek üzere).

Örnek:
Bir XML belgedeki Türkçe iletilerin resources/tr.xml dosyasında şu biçimde tutulduğunu varsayalım:

<messages>
 <message name="problem">Bir cisim yaklaşıyor.</message>
 <message name="error">Bir sorun saptandı.</message>
</messages>

Bu veri modelinden hareketle bir biçembentte aşağıdaki gibi bir yerelleştirme yaklaşımında bulunulabilir:

<xsl:param name="lang" select="'tr'"/>
<xsl:variable name="messages"
 select="document(concat('resources/', $lang, '.xml'))/messages"/>

<xsl:template name="localized-message">
 <xsl:param name="name"/>
 <xsl:message>
  <xsl:value-of select="$messages/message[@name=$name]"/>
 </xsl:message>
</xsl:template>

<xsl:template name="problem">
 <xsl:call-template name="localized-message"/>
  <xsl:with-param name="name">problem</xsl:with-param>
 </xsl:call-template>
</xsl:template>

ÖncekiYukarıSonraki
Ek İşlevlerBir Linux Kitaplığı SayfasıEklentiler